UWM czci pamięć o 17 września

pamiątkowy głaz na Górce Kortowskiej
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. Ryszard Górecki zaprasza społeczność akademicką do upamiętnienia rocznicy napaści ZSRR na Polskę.

Uroczystość upamiętniająca tragiczne wydarzenia 1939 r. odbędzie się 17 września o godz. 12.00 przy pamiątkowym głazie na Górce Kortowskiej.

W miejscu tym spoczywa urna z ziemią z miejsc kaźni z Miednoje, Bykowni i Smoleńska. Ziemię przekazał Władysław Płoski, absolwent ART, członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.