Trzech przedstawicieli UWM w Radzie Doskonałości Naukowej

od lewej prof. Jankowski, Koncicki i Żukowski
Aż 3 przedstawicieli UWM zostało wybranych do Rady Doskonałości Naukowej. Podczas posiedzenia Senatu UWM 24 maja odebrali listy gratulacyjne od rektora.

Wybory do RDN odbyły się w kwietniu. W ich wyniku do Rady z UWM zostali wybrani prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (dyscyplina zootechnika i rybactwo), prof. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (dyscyplina weterynaria) i prof. Arkadiusz Żukowski z Wydziału Nauk Społecznych (dyscyplina nauki o polityce i administracji). Wszyscy trzej otrzymali dużą liczbę głosów. Prof. Koncicki ( w środku) i Żukowski ( z prawej) – najwięcej w swojej dyscyplinie, a prof. Jankowski - zajął drugie miejsce. Ich kadencja potrwa 4 lata i zacznie się 1 czerwca.

RDN zacznie pracę od posiedzenia plenarnego, na którym wybierze część prezydium. Na pierwszym posiedzeniu poszczególne sekcje rady wybiorą swoich przewodniczących.

Dla prof. Jankowskiego to już 4. kadencja w tym organie, z tą różnicą, że 3 poprzednie zasiadał w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów – poprzedniczce RDN.

- Cel mamy ten sam: dbanie o wysoką jakość polskiej nauki, ale praca w RDN będzie się trochę różnić od pracy w jej poprzedniczce. Kiedyś np. o nadanie stopni naukowych wnioskowały wydziały. Teraz mogą to czynić sami zainteresowani z pominięciem wydziałów. Recenzenci w RDN będą wybierani losowo spośród kandydatów zgłaszanych przez sekcje reprezentujące poszczególne dyscypliny naukowe – wyjaśnia prof. Jankowski.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to nowy organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Powstała na mocy „Konstytucji dla nauki”. Zastąpiła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych dr i dr hab. i tytułu profesora oraz stopni i tytułu profesora w zakresie sztuki. Skład RDN jest ustalany drogą wyborów, w których udział mogą wziąć wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wchodzi po 3 przedstawicieli każdej z 45 dyscyplin naukowych. W CKds.SiT, która liczyła 300 członków, UWM miał 5 przedstawicieli.

lek

w kategorii