Troje najlepszych jest z UWM

laureaci nagrody
Aż trzy osoby z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego znalazły się w tym roku w gronie laureatów konkursu „Najlepszym z najlepszych” organizowanego przez marszałka województwa.

Laur „Najlepszym z Najlepszych” przyznawany jest od 2004 roku. To nie tylko konkurs. To bardziej uhonorowanie swoistych ambasadorów województwa warmińsko-mazurskiego, którzy w poszczególnych latach wyróżnili się na forum krajowym i międzynarodowym, osiągnęli sukces doceniony przez niezależne gremia, przyczynili się do promocji regionu. Laur służy podkreśleniu ich sukcesów tu, na Warmii i Mazurach, w miejscu, w którym mieszkają i pracują.

W tym roku marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin przyznał laury prof. Wojciechowi Maksymowiczowi prorektorowi UWM ds. uczelni medycznej, prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu, dyrektorowi Instytutu Nauk Politycznych na Wydziale Nauk Społecznych UWM i dr hab. Izabeli Lewandowskiej prof. UWM z Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Humanistycznym.

Prof. Wojciech Maksymowicz i prof. Arkadiusz Żukowski otrzymali laury w kategorii: przełamywanie barier - społecznych, medycznych, naukowych. Za co dokładnie?

„Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, którym kieruje profesor Maksymowicz, otworzył pierwszą w Polsce placówkę zajmującą się wybudzaniem dorosłych pacjentów ze śpiączki. „Budzik” dla dorosłych mieści się w budynku przylegającym do Centrum Medycyny Eksperymentalnej. Placówka działa przy Katedrze Neurologii i Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Są już pierwsze sukcesy. Pacjent, który został przywieziony do kliniki z innej placówki, poddany odpowiedniej stymulacji wybudził się ze śpiączki. W klinice lekarze będą przywracać świadomość pacjentom w śpiączce w pierwszym roku po wypadku oraz osobom, które znalazły się w śpiączce z powodu niedotlenienia” - czytamy w uzasadnieniu nagrody.

„Profesor Arkadiusz Żukowskiego z Instytutu Nauk Politycznych UWM został wybrany do prezydium Europejskiej Konfederacji Towarzystw Nauk Politycznych. Wcześniej żaden delegat z Polski nie zasiadał w tym gremium, które grupuje ponad 30 narodowych towarzystw nauk politycznych z Europy. Jej głównym celem jest promowanie i koordynowanie aktywności naukowej i edukacyjnej politologii w Europie”. Takie atuty przemówiły za prof. Żukowskim.

Dr hab. Izabela Lewandowska dostała nagrodę marszałka w kategorii: kultura, sztuka, muzyka. Otrzymała ją wraz z Warmiakiem Edwardem Cyfusem – regionalistą, propagatorem gwary i kultury warmińskiej.

„Edward Cyfus wraz z profesor Izabelą Lewandowską podjął skuteczne starania o wpisanie gwary warmińskiej na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Jest to pierwszy wpis z terenu Warmii i Mazur. Cel to ochrona gwary przed jej całkowitym zanikiem”- brzmiało uzasadnienie.

Laury „Najlepszym z Najlepszych” (po 3 w każdej kategorii) marszałek województwa przyznaje od 2004 roku w następujacych kategoriach: sport; przełamywanie barier - społecznych, medycznych, naukowych; kultura, sztuka, muzyka; produkcja żywności i sztuka kulinarna; turystyka; innowacje i rozwój oraz diamentowy laur. Czternastą galę, która 30 marca odbyła się w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie, uwieńczył koncert Grażyny Auguścikz zespołem, polskiej wokalistki jazzowej. Zaśpiewała przeboje z początku lat 60. XX w.

lek, Fot. Urząd Marszałkowski

w kategorii