Terapia osób z zaburzeniami mowy. Konferencja logopedyczna

Instytut Polonistyki i Logopedii UWM oraz warmińsko-mazurski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zapraszają na konferencję Diagnoza, terapia i wsparcie osób z zaburzeniami mowy.

Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 czerwca w budynku Centrum Nauk Humanistycznych. Uroczyste otwarcie nastąpi o godz. 13.00. Oprócz referatów i sesji plakatowej, odbędą się cztery cykle sesji warsztatowych.

Organizatorzy chcą skupić się na zagadnieniach diagnozy, terapii oraz wsparcia osób z zaburzeniami mowy. Oprócz problemów diagnozy i terapii logopedycznej, szczególną uwagę pragną poświęcić rozmaitym formom wspierania postępowania logopedycznego – edukacji teatralnej, plastycznej, muzycznej oraz technologiom komputerowym i informacyjnym, a także opiece instytucjonalnej i pomocy prawnej w przypadku różnych zaburzeń języka i komunikacji.

Zagadnienia diagnozy, metody terapii i formy wsparcia w rozmaitych zaburzeniach mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych przedstawią znawcy problematyki, specjalizujący się w teorii i praktyce logopedycznej, a także w dyscyplinach pokrewnych.