Szpital Kliniczny UWM leczy na najwyższym poziomie

stoją od lewej: Bedlicki, Borysiuk, Maksymowicz, Górecki
Szpital Kliniczny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymał certyfikat akredytacyjny standardów lecznictwa szpitalnego. Certyfikat potwierdza, że oferowane przez szpital usługi i świadczenia medyczne są na najwyższym poziomie.

Certyfikat nadał 17 maja br. minister zdrowia, a 1 sierpnia Radosław Borysiuk (2. z lewej), dyrektor USK odebrał go z rąk Michała Bedlickiego (1. z lewej), zastępcy dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które przeprowadziło akredytację. Certyfikat jest ważny 3 lata.

Starania o certyfikat rozpoczął w 2015 r. Leszek Dudziński, ówczesny dyrektor szpitala. Kontynuowali je jego następcy. Wymagały one od całego personelu szpitala opracowania i następnie wdrożenia 225 procedur we wszystkich obszarach funkcjonowania szpitala: od administracji i zaplecza technicznego po lecznictwo.

Co daje taki certyfikat szpitalowi?

- Zwiększenie o 1,5% dotacji z NFZ ponad przyznany ryczałt. Nasi pacjenci zaś zyskują pewność, że usługi medyczne, które u nas otrzymują, są na najwyższym poziomie. U nas mogą czuć się bezpieczni – wyjaśnia dyrektor Radosław Borysiuk.

Nadanie certyfikatu odbyło się bardzo uroczyście w obecności licznych gości i pracowników szpitala oraz władz Uniwersytetu. Po raz pierwszy w charakterze wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego pojawił się na UWM prof. Wojciech Maksymowicz (2. z prawej), do niedawna prorektor UWM i ciągle kierownik Kliniki Neurologicznej USK UWM. Wśród gości obecni byli również m.in.: posłowie Jerzy Gosiewski i Anna Wasilewska, senator Lidia Staroń oraz Marcin Kuchciński - wicemarszałek województwa, a także dyrektorzy  olsztyńskich szpitali i przedstawiciele środowiska medycznego.

- 12 lat temu zostałem zaproszony do Olsztyna, aby uruchomić tu kształcenie medyczne. Wykorzystując młodzieńczy entuzjazm rektora Góreckiego zbudowaliśmy wydział i ten szpital. Tu na parterze, gdzie kiedyś biegały szczury, jest obecnie nowoczesna klinika neurochirurgii. Rozbudowę tego szpitala wspierał później wiceprezes PAN, siedzący tu na sali. Kiedy przejmowaliśmy szpital od wojska, miał 6 mln zł budżetu. Teraz ma 60. To i dzisiejsza uroczystość to skala postępu, który się tutaj dokonał. Dzisiaj dobrze wiem, że mogę ten szpital zostawić swoim uczniom - zapewniał prof. Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM pogratulował pracownikom szpitala sukcesu a prof. Maksymowiczowi awansu na wiceministra .

- Mam nadzieję, że będziemy teraz dobrze współpracować na rzecz UWM - stwierdził, po czym zwrócił się do pracowników szpitala:

- Ten certyfikat potwierdza wysoką jakość usług naszego szpitala, a ona jest niezbędna do kształcenia naszych studentów - podkreślił. - Władze uniwersytetu zawsze duże znacznie nadawały kształceniu medycznemu. Uniwersytet ze swojego budżetu dał najwięcej pieniędzy na jego rozwój. Niestety, jesteśmy regionem, który dostaje od rządu małe wsparcie - zaakcentował rektor. - Olsztyńskie szpitale i uniwersytecka medycyna potrzebują większej pomocy finansowej rządu. Wesprzyjcie wspólnie nasze starania - zaapelował do parlamentarzystów rektor.

Uczynić to obiecał poseł Jerzy Gosiewski.

Michał Bedlicki, zastępca dyrektora Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia pogratulował szpitalowi certyfikatu, ale wylał na głowy jego personelu „kubeł zimnej wody”.

- Pierwszy certyfikat jest najłatwiejszy. Zdobycie następnych jest dużo trudniejsze - poinformował zebranych, a obecne na sali dyrektorki olsztyńskich szpitali potwierdziły jego słowa. Certyfikat standardów lecznictwa szpitalnego mają już w Olsztynie – Szpital Dziecięcy, Miejski, Pulmonologiczny i Poliklinika.

Akredytację przeprowadzają wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Posługują się mierzalnymi kryteriami oceny placówek opieki zdrowotnej określonego typu, np. szpitali, zwanymi standardami akredytacyjnymi. Mają one charakter dynamiczny, podlegają modyfikacji, zależnie od szybkości wywoływania pożądanych efektów. Dzięki temu stale stymulują pracowników do osiągania wyższego poziomu. Każdorazowo wymogi standardów muszą być na poziomie możliwie wysokim, a przy tym realnie osiągalnym. CMJ to centralna jednostka resortu zdrowia, powołana przez Ministra Zdrowia w 1994 r. Do głównych zadań CMJ należą: przygotowanie i prowadzenie szkoleń, przeprowadzanie i udoskonalanie procesu akredytacji placówek opieki zdrowotnej, monitorowanie wskaźników jakości i ocena jakości świadczeń wysokospecjalistycznych.

lek

w kategorii