Szlachetny gest

Ewa Błaszczyk i prof. Ryszard Górecki, rektor UWM
Tradycją uniwersytecką jest, że dochód z balu władze uczelni przekazują na ważny społecznie cel. W tym roku kwoty po 5 tys. zł zasiliły konta domu dziecka w Gryźlinach oraz fundacji „Akogo?” Ewy Błaszczyk.

Czek Jolancie Guszczanowskiej, dyrektorce domu dziecka w Gryźlinach wręczył prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podczas posiedzenia Senatu UWM 22 listopada.

- To dla nas bardzo miła niespodzianka, nie spodziewaliśmy się takiego prezentu. Planujemy kupić za te pieniądze laptop dla jednej z grup naszych wychowanków oraz kanapę do mieszkania przygotowującego naszych wychowanków do samodzielnego życia. Urządzamy takie mieszkanie na terenie naszej posesji – mówi dyrektor Jolanta Guszczanowska. W podziękowaniu za dar, rektor prof. Ryszard Górecki otrzymał w prezencie obrazek namalowany przez Żanetę i Natalię – wychowanki domu w Gryźlinach.

Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach został założony w 1946 r. przez Władysława Lengowskiego, działacza polskiego na Warmii. Pierwszymi wychowankami były sieroty wojenne. Obecnie w domu mieszka 28 dzieci w wieku od 7 do 19 lat.

Dom dla dzieci w Gryźlinach nie jest jedyną instytucją, której władze Uniwersytetu przekazały w tym roku dochód z balu. Kolejny czek, także na kwotę 5 tys. zł trafił 28 listopada do Fundacji „Akogo?”, prowadzonej przez Ewę Błaszczyk.

Rektor wręczył go aktorce podczas jej koncertu charytatywnego w olsztyńskim Teatrze im. S. Jaracza.

Fundacja „Akogo?” pomaga dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.

Po koncercie prof. Ryszard Górecki i Ewa Błaszczyk podpisali list intencyjny dotyczący współpracy UWM i fundacji. Nasza uczelnia zobowiązuje się do prowadzenia badań nad śpiączką w uniwersyteckiej klinice „Budzik” dla dorosłych i informowania fundacji o ich wynikach. UWM wesprze także fundację w organizowaniu konferencji naukowych i przygotowywaniu raportów dla mediów. Fundacja zaś chce wspierać klinikę organizując zbiórki pieniężne na jej rzecz.

Klinika „Budzik” przy szpitalu uniwersyteckim zostanie otwarta 21 grudnia.

W ubiegłym roku rektor prof. Ryszard Górecki dochód z balu przekazał Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Czek na kwotę 4,5 tys. zł odebrała szefowa Fundacji, Irena Zając. Zgodnie z wolą darczyńcy, fundacja przeznaczyła pieniądze na kształcenie podopiecznych.

mah

 

 

Rektor przekazuje czek Domowi Dziecka w GryźlinachRektor odbiera upominek od dziecidzieci z Gryźlin, dyrektorka Domu Dziecka i rektor UWMEwa Błaszczyk śpiewa Ewa Błaszczyk śpiewa Ewa Błaszczyk śpiewa Ewa Błaszczyk z zespołemprof. Wojciech Maksymowicz, Ewa Błaszczyk i prof. Ryszard Górecki
w kategorii