Stypendia doktoranckie

Nabór wniosków do 10 stycznia 2014 r.

Szanowni Państwo,
Do dnia 10.01.2014 r. będą przyjmowane wnioski na stypendia doktoranckie w ramach Projektu „RIM WiM - Regionalna Inwestycja w Młodych Naukowców Warmii i Mazur - wzrost potencjału wdrożeniowego wyników prac B+R doktorantów”

 

 

Do ubiegania się o stypendium doktoranckie uprawnione są następujące osoby:
1) doktoranci, którzy są uczestnikami stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich (studiów III stopnia)
2) osoby ze wszczętym przewodem doktorskim, zatrudnione na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, realizujące prace badawcze, w dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych matematyczno-przyrodniczych oraz technologicznych

Stypendia doktoranckie mogą być przyznawane osobom, które łącznie spełniają poniższe warunki:
1) wykażą się zgodnością tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych ze Strategicznymi branżami gospodarki zgodnie z Regionalna Strategia Innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego,
2) prowadzą prace badawcze, które charakteryzują się potencjałem wdrożeniowym, mogącym przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstw i podniesienia ich innowacyjności,
3) prowadzą prace badawcze charakteryzujące się wysokim poziomem naukowym i zaawansowanym poziomem realizacji.

Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia, w terminie, miejscu oraz formie wskazanej na stronie internetowej projektu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Wnioski przyjmuje: Ewa Dąbkowska, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM w Olsztynie, 89 524 52 41.

w kategorii