Studia doktoranckie z POWER-em

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi nabór na Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie z zakresu biogospodarki.

 Studia te, ze względu na międzynarodowy charakter, będą realizowane w języku angielskim. Kandydatami na studia doktoranckie mogą być absolwenci studiów II stopnia. Stopień naukowy doktora będzie nadawany w jednej z następujących dyscyplin: biologia, biotechnologia, inżynieria środowiska, technologia żywności i żywienia, rybactwo, agronomia, kształtowanie środowiska, zootechnika oraz w naukach weterynaryjnych. Wysoka jakość studiów będzie zapewniona między innymi przez współpracę następujących wydziałów: Bioinżynierii Zwierząt, Biologii i Biotechnologii, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauki o Żywności, Nauk o Środowisku oraz Medycyny Weterynaryjnej. Liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 25 osób.

Studia doktoranckie z zakresu biogospodarki są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wszyscy doktoranci otrzymywać będą dodatkowe stypendium motywacyjne w wysokości około 2 000 zł. Ponadto, studenci będą mogli ubiegać się o inne stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich (np.: stypendium projakościowe czy też socjalne). Udział doktorantów w konferencjach krajowych i zagranicznych zostanie  dofinansowany. Doktoranci będą mogli wyjeżdżać na staże krajowe i zagraniczne, które również będą dofinansowane z programu. 

 Szczegółowe informacje o interdyscyplinarnych studiach doktoranckich w zakresie biogospodarki można znaleźć na stronie internetowej https://bioeconomy.uwm.edu.pl

w kategorii