Studenci UWM zaprojektują park rozrywki

studenci gospodarki przestrzennej
Sześćdziesięcioro studentów UWM uczestniczy w opracowywaniu koncepcji zagospodarowania terenu położonego nad Jeziorem Linowskim w gminie Purda. Gotowe projekty zaprezentują za kilka miesięcy.

W ubiegłym roku Uniwersytet Warmińsko-Mazurski podpisał porozumienie o współpracy z gminą Purda. Teraz rozszerza działalność o sferę dydaktyczną. 60 studentów specjalności zarządzanie przestrzenią lokalną na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa oraz członkowie Koła Naukowego Gospodarka Przestrzenna opracują własną koncepcję zagospodarowania terenów położonych w tej gminie. Chodzi o prawie 180 hektarów pomiędzy miejscowościami Szczęsne, Stary Olsztyn i Linowo. A są to tereny typowo rolnicze, cenne przyrodniczo i tym samym bardzo atrakcyjne turystycznie, pod względem budownictwa mieszkaniowego i usług.

- Stajemy przed dużym wyzwaniem. Władze gminy chcą, aby powstał tu największy park rozrywki w Europie, roboczo nazywany Purdolandia. Naszym zadaniem jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, która będzie wpisywała się w lokalne uwarunkowania i będzie mogła być zrealizowana w przyszłości. obecnie nie chcemy zdradzać szczegółów, ale na pewno podzielimy się swoimi osiągnięciami, gdy projekty będą gotowe - mówi opiekun studentów dr inż. Krystyna Kurowska, pracownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej.

Kierunek gospodarka przestrzenna realizowany na Wydziale Geodezji, Inzynierii Przestrzennej i Budownictwa jest jednym z pierwszych w Polsce kierunków kształcenia w tym zakresie i zawiera dużo przedmiotów technicznych.  Studenci są przygotowywani do wykonywania specjalistycznych prac w gospodarce przestrzennej, a podjęta współpraca z Gminą Purda jest najlepszym tego przykładem.

- To bardzo ważne, że nasi studenci będą mieli możliwość poznania warsztatu planistycznego z innej strony, bardziej praktycznej. Liczymy też na dużą kreatywność i pomysłowość naszych wychowanków. Mamy nadzieję, że staną na wysokości zadania i opracują koncepcję, która będzie spełniała oczekiwania zarówno społeczności lokalnej, ale również będzie dawała szansę rozwoju gminie – wyjaśnia dr inż. Krystyna Kurowska. – Odpowiadamy także na potrzeby rynku pracy - na wydziale została utworzona nowa specjalność: urbanistyka. Mamy nadzieję, że podjęta współpraca z samorządami lokalnymi, w tym m.in. z gminą Purda będzie kontynuowana i będzie mogła się rozwijać z korzyścią dla wszystkich – dodaje dr inż. Krystyna Kurowska.

syla

w kategorii