Senat. Maraton ważnych spraw

Finanse, nauka, kształcenie, infrastruktura sprawy organizacyjne. Aż 32 uchwały podjął Senat UWM na lutowym posiedzeniu.

Lutowe posiedzenie Senatu UWM odbyło się w ostatnim dniu miesiąca. Senat zatwierdził uchwałę w sprawie ustalenia limitów środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu dydaktycznych godzin ponadwymiarowych w roku akademickim 2013/2014. Na studiach stacjonarnych ten limit wynosi 4,6 mln zł, na studiach niestacjonarnych 3,1mln zł. Do tego dochodzi dodatkowy fundusz w kwocie 840 tys. zł do wykorzystania przez wydziały, które spełnią określone warunki. Nasza uczelnia spodziewa się w tym roku 216 mln zł dotacji podstawowej z MNiSW (bez Wydziału Nauk Medycznych, który otrzymuje dotację z Ministerstwa Zdrowia). Możemy mieć mniej pieniędzy niż w 2013 r.

- Dotacja tylko na niewielu wydziałach pokrywa koszty wynagrodzeń. Dlatego musimy dyscyplinować wydatki - podkreślał dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM, prorektor ds. ekonomicznych i rozwoju. Przedstawił on plany finansowe wydziałów na bieżący rok, wykonane już m.in. po  konsultacjach z dziekanami.

Dr. hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia i prof. dr. hab. Zbigniew Wieczorek przewodniczący Senackiej Komisji Kadrowej poinformowali, na których wydziałach występuje nadmiar lub niedobór godzin dydaktycznych oraz gdzie są przerosty zatrudnienia przy jednoczesnym spadku liczby studentów. To powoduje nieuzasadniony wzrost kosztów.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podkreślał potrzebę zdyscyplinowania wydatków. Apelował do członków Senatu o jeszcze większe zaangażowanie w tej sprawie. Wskazał także na potrzebę przesunięć samodzielnych pracowników z wydziałów silniejszych do słabszych. Przyspieszy to uzyskiwanie uprawnień akademickich przez te jednostki, którym ich brakuje lub niewiele potrzeba do podwyższenia tych uprawnień.

- Wyższe uprawnienia to wyższa dotacja - przypominał rektor.

Więcej pieniędzy możemy mieć także ze źródeł zewnętrznych.

- Nasza skuteczność w pozyskiwaniu grantów z Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie jest zła. Wynosi ok. 20 proc., ale aktywność UWM w staraniach o nie, z wyjątkiem kilku wydziałów, pozostawia wiele do życzenia - informował prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

Na uwagę zasługuje to, że zadłużenie UWM znacząco zmalało. W trakcie obrad wiele osób podkreślało, że szkoda, iż większej samodzielności finansowej wydziałów nie wdrożyliśmy wcześniej. Być może nasza sytuacja byłaby jeszcze lepsza.

W dalszej części obrad Senat przyjął uchwały dotyczące sfinansowania wkładu własnego do nowych projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Urząd Marszałkowski dysponuje bowiem jeszcze 16 mln zł rezerwy. Te projekty to: „Budowa laboratorium fuzji obrazowych” i „Budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej” na Wydziale Nauk Medycznych oraz projektu „Modernizacja i wyposażenie w aparaturę specjalistyczną Laboratorium Technologii Drewna Wydziału Nauk Technicznych”. Wartość każdego projektu wynosi ponad 3 mln zł. Uczelnia dołoży do nich po 15% środków własnych. Spodziewamy się je uzyskać ze sprzedaży zbędnego majątku.

Senatorowie przyjęli również uchwały dotyczące nawiązania współpracy między UWM a: Okręgowymi Przedsiębiorstwami Geodezyjno-Kartograficznymi w Elblągu i w Olsztynie, olsztyńskim oddziałem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i ze spółką AGTES z Warszawy. Kolejnych 8 uchwał dotyczyło współpracy międzynarodowej z: Moskiewską Państwową Akademią Prawniczą im. O. J. Kutafina, z Uniwersytetem Aldo Moro w Bari, Włochy, z Woroneskim Uniwersytetem Technologii Inżynieryjnych, Rosja; Charkowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym im. W. W. Dokuczajewa, Ukraina; Uniwersytetem Nauki i Technologii Stanu Iowa, USA; Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie; Południowo-Czeskim Uniwersytetem w Czeskich Budziejowicach oraz z Kostanajskim Uniwersytetem Państwowym im. A. Baitursynowa, Kazachstan.

Senat uporządkował także sprawę zatrudniania na drugim etacie poza UWM.

lek

w kategorii