Prof. Ryszard Górecki ponownie rektorem UWM

Prof. Ryszard Górecki ponownie został wybrany na funkcję rektora UWM. Będzie sprawować to stanowisko w kadencji 2016-20. Kolegium elektorów wybrało także prorektorów.

W środę 16 marca na UWM odbyły się wybory rektora i prorektorów. Wybierało ich kolegium elektorów złożone ze 120 osób - członków senatu, przedstawicieli studentów i doktorantów oraz pracowników uczelnianej administracji. Obecnych było 116 elektorów. Prof. Górecki, dotychczasowy rektor i jedyny kandydat na stanowisko rektora otrzymał 95 głosów za, 15 przeciw, przy 6 osobach wstrzymujących się.

Wynik wyborów przyjęto długimi oklaskami.

- Dziękuję za zaufanie. Dziękuję tym wszystkim, którzy ze mną pracowali dla dobra uczelni. Dalej będę pracować dla jej dobra – powiedział rektor dziękując za wybór.

W dalszej części zebrania odbyły się wybory prorektorów. Byli to kandydaci zaproponowani przez prof. Góreckiego. Prof. Grzegorz Białuński otrzymał 109 głosów za i 7 przeciw, wstrzymujących się 0. Dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM otrzymał 108 głosów za, 7 przeciw i 1 wstrzymujący się. Prof. Jerzy Jaroszewski zdobył 100 głosów za, 11 przeciw i 2 wstrzymujące się. Prof. Wojciech Maksymowicz – 75 głosów za, 35 przeciw i 6 wstrzymujących się; dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM – 107 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących się.

W gronie prorektorów nowa postać to prof. Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych. Został prorektorem ds. uczelni medycznej. Natomiast prorektorowi Przyborowskiemu oprócz zdań związanych z kształceniem przybyły także sprawy studenckie. Jako kandydat na prorektora ds. studenckich uzyskał 100-procentowe poparcie doktorantów i studentów, członków kolegium elektorskiego. Pozostali prorektorzy zachowują swoje dotychczasowe kompetencje.

Bardzo dobre wyniki wyborów wskazują na to, że kierownictwo UWM jest dobrze oceniane przez uniwersytecką społeczność.

Lech Kryszałowicz

Szanowni Państwo!

Pragnę serdecznie podziękować za okazane mi zaufanie. Wszystkie głosy poparcia odbieram jako akceptację mojego programu dalszego rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dziękuję również tym, którzy nie oddali na mnie głosu. Jestem zwolennikiem demokracji i szanuję wszystkie decyzje. Ubolewam jedynie, że nie miałem w tych wyborach kontrkandydata.

Szanowni Państwo!

Jeśli można powiedzieć, że oddało się życie jakiejś sprawie, to dla mnie sprawą, której oddałem życie jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Pewnie najwłaściwiej byłoby powiedzieć, że jest najważniejszy, ale tuż po mojej rodzinie. Prawda jednak jest taka, że praca na rzecz uczelni wielokrotnie była ważniejsza, o czym wiedzą moi najbliżsi.

Dziękuję wszystkim moim współpracownikom, prorektorom, dziękuję dziekanom wydziałów, profesorom, nauczycielom akademickim, studentom i całej społeczności naszego Uniwersytetu.

Pragnę Państwa zapewnić, że tak, jak od 45 lat intensywnie pracuję na rzecz rozwoju kortowskiej uczelni, tak nadal dołożę wszystkich sił i starań, aby nasz Uniwersytet był perłą wśród polskich uczelni wyższych.

prof. Ryszard Górecki

rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

 

 

w kategorii