Rusza Program rozwoju UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zaprasza pracowników do udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje zarządcze i rozwojowe oraz w szkoleniach pracowników naukowo-dydaktycznych do programów stażowych.

Szkolenia te będą się odbywać w związku z wdrożeniem na uczelni „Programu Rozwojowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 3.5, prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy z Andrzejem Przegrockim - koordynatorem ds. projektów edukacyjnych z Biura ds. Projektów Europejskich UWM w Olsztynie - z którym spotkał się Arkadiusz Stępień-Miernikowski z Radia UWM FM.

Dzięki przyznanym funduszom (ok. 33 mln zł) UWM zrealizuje 18 zadań, w tym 16 z zakresu doskonalenia kompetencji nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów oraz 2 zadania z zakresu podnoszenia jakości zarządzania uczelnią.

Celem projektu jest dostosowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do potrzeb społeczno-gospodarczych poprzez realizację Zintegrowanego Programu Rozwoju w latach 2018-2022.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: zpr.uwm.edu.pl

w kategorii