Rusza Akademia Biznesu UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski uruchamia pierwszą w Polsce Akademię Biznesu. Będzie uczyć swych studentów przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.

Uroczystość inauguracyjna odbędzie się 7 listopada o godz. 15 w Starej Kotłowni. Akademia jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej łączą naukę ze środowiskiem biznesu. Dla kogo jest ta akademia? Dla studentów studiów I stopnia, którzy ukończyli II semestr, studentów studiów II stopnia i doktorantów UWM oraz PAN.

Zajęcia w Akademii Biznesu będą się odbywać w Kortowie w siedzibie akademii przy ul. Prawocheńska 9 oraz w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy oraz przedstawiciele biznesu - odnoszący sukcesy, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menadżera.

Więcej o Akademii Biznesu UWM na stronie www: akademiabiznesu.uwm.edu.pl

 

w kategorii