Rektor Prof. Ryszard Górecki uhonorowany jubileuszowym medalem

prof. R. Górecki otrzymuje medal
Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymał pamiątkowy medal Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia działalności. Z tej okazji olsztyński oddział SW PW oraz Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej UWM zorganizowały seminarium połączone z wręczaniem okolicznościowych medali osobom i instytucjom współpracującym z SW PW. W gronie osób uhonorowanych Medalem Mickiewicz Puszkin znalazł się rektor Uniwersytetu Warmińsko-mazurskiego prof. Ryszard Górecki. Medale i okolicznościowe adresy wręczał dr Jerzy Smoliński, członek prezydium zarządu krajowego i wiceprezes stowarzyszenia.

- Realizujemy szeroko zakrojony program współpracy ze Stowarzyszeniem Współpracy Polska-Wschód oraz ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Podpisaliśmy porozumienia o współpracy naukowej i wymianie studenckiej z wieloma uczelniami ze Wschodu - mówił rektor prof. R. Górecki, podkreślając, że uczelnia stawia sobie za cel dynamizowanie i rozszerzanie kontaktów z ośrodkami naukowymi ze Wschodu.

Młodzież ze Wschodu coraz częściej wybiera studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Najliczniejszą grupę stanowią studenci z Ukrainy. Na naszej uczelni studiują 24 osoby z tego kraju; 16 osób z Białorusi, 6 z Federacji Rosyjskiej, 3 studentów przyjechało na studia do Kortowa z Kazachstanu. W gronie studentów UWM są też osoby z dalekiej Gruzji i Azerbejdżanu.

O dobrych wzajemnych kontaktach Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej i SW PW mówili także dyrektor instytutu dr hab. Joanna Orzechowska oraz Wiesław Łubiński, prezes odziału olsztyńskiego SW PW. Obie instytucje podpisały w ubiegłym roku umowę o współpracy. Olsztyński oddział SWPW organizował w ubiegłym roku m.in. obchody 15-lecia współpracy naszego regionu z Obwodem Kaliningradzkim. Gościł wtedy na naszej uczelni Siergiej Andriejew, ambasador Rosji w Polsce, który wygłosił wykład poświęcony relacjom polsko-rosyjskim.

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód to organizacja pozarządowa, której głównym celem jest budowanie i rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z krajami zza wschodniej granicy. Skupia się na promowaniu polskiej kultury, tradycji i sztuki za granicą, przy jednoczesnym propagowaniu dziedzictwa kulturowego krajów sąsiednich na terenie Polski. Jednocześnie stara się wspierać młodzież polonijną ze Wschodu, organizując coroczne kolonie, warsztaty tematyczne oraz wycieczki.

Podczas jubileuszowego seminarium medale otrzymali także Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa oraz posłanka Urszula Pasławska i Jarosław Tokarczyk, prezes spółki "Edytor", wydawcy "Gazety Olsztyńskiej".

mah