Powtórka przed maturą z wykładowcami UWM

uczniowie biorą udział w powtórkach przed maturą
Wykładowcy z Wydziału Humanistycznego UWM od 3 lat pomagają maturzystom solidnie przygotować się do egzaminu dojrzałości. Po raz kolejny na wydziale odbyła się akcja „Zakuwanie na Humanie”, czyli powtórka przed maturą.

Akcja „Zakuwanie na Humanie” to inicjatywa wykładowców akademickich z Wydziału Humanistycznego UWM. Chcą w ten sposób pomóc uczniom klas maturalnych dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. W tym roku w programie zajęć znalazły się wykłady z literatury i historii, analiza dzieł literackich, powtórka gramatyki a nawet elementy retoryki. W zajęciach od godz. 9.00 rano do godz. 14.00 uczestniczyło ok. 360 licealistów.

Na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przyjechała młodzież z liceów olsztyńskich oraz z Makowa Mazowieckiego, Giżycka, Olsztynka, Szczytna, Braniewa i Chorzeli. Przyszli maturzyści wysłuchali m.in. wykładów poświęconych poezji po 1945 roku, rozrachunkom wojennym: gatunki, tematy i bohaterowie; grupom poetyckim w dwudziestoleciu międzywojennym. Te bowiem tematy i wątki pojawiają się najczęściej na maturalnych egzaminach z języka polskiego.

Dominika i Ilona, uczennice kl. III o profilu humanistycznym przyjechały z Makowa Mazowieckiego. Obie interesują się literaturą, lubią język polski. Powtórka do matury z wykładowcami akademickimi bardzo im się podoba. Czy wybierają się na studia na UWM? – Rozważamy to – zastanawiają się.

Z uczniami 3 klas I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Giżycku przyjechała wicedyrektor i polonistka Beata Budzińska.

- Jesteśmy tu po raz pierwszy. Chcemy rozbudzić pasję humanistyczną wśród uczniów oraz pomóc im utrwalić zdobytą w szkole wiedzę - mówi.

Uczniowie z Giżycka wzięli udział we wszystkich wykładach z literatury i powtórkach z gramatyki.

Poloniści z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM zdecydowali się zajęcia z gramatyki poświęcić słowotwórstwu, frazeologizmom oraz najczęściej popełnianym błędom językowym. Wykład na ten poprowadziła językoznawca dr hab. Mariola Wołk.

- Zaproponowałam taki temat, ponieważ wiem, że często pojawia się na maturze. Opowiadam dziś o dominujących w Internecie błędach ortograficznych. Natomiast przy formułowaniu wypowiedzi, w rozmowach popełniamy bardzo dużo błędów w odmianie. Np. nie odmieniamy nazwisk, źle odmieniamy trudniejsze rzeczowniki. Częste są też błędy składniowe, np. zwrot „ubrać coś”. Planuję oprócz wykładu przeprowadzić z uczniami krótki test, sprawdzający jak radzą sobie z wychwytywaniem błędów – informuje dr hab. Mariola Wołk.

W bloku wykładów historycznych wykładowcy również starali się uwzględnić tzw. maturalne pewniaki, przygotowując prelekcje dotyczące II wojny światowej oraz współczesnych konfliktów międzynarodowych.

Maturzyści szlifowali również znajomość angielskiego i niemieckiego pod okiem wykładowców z Katedry Filologii Angielskiej i Katedry Filologii Germańskiej.

„Zakuwanie na Humanie” cieszy się zainteresowaniem licealistów. W ubiegłorocznej edycji wzięło udział 250 uczniów a rok wcześniej 300. Aby przygotować się do matury pod okiem wykładowców akademickich, do Olsztyna przyjeżdżają uczniowie nawet z tak odległych miejscowości jak Olecko. Władze Wydziału Humanistycznego traktują „Zakuwanie…” jako element promocji i okazję do prezentacji swojej oferty dydaktycznej. Od najbliższego roku akademickiego wydział uruchamia 2 nowe kierunki na studiach magisterskich – interdyscyplinarne studia strategiczne oraz animacja pamięci społecznej.

mah

w kategorii