Polsko-Ukraińskie Forum Naukowe

Instytut Nauk Politycznych (Wydział Nauk Społecznych) UWM wraz z Instytutem Nauk Humanistyczno-Społecznych Uniwersytetu Narodowego Politechnika Lwowska zapraszają do udziału on line 19-20. 05. 2022 r. w VII Polsko-Ukraińskim Forum Naukowym pt. „Polska i Ukraina we współczesnej Europie – dialog międzykulturowy – rola mniejszości narodowych – wyzwania i zagrożenia”.

W wydarzeniu tym udział biorą zarówno naukowcy, doktoranci i studenci, jak i dyplomaci, samorządowcy oraz przedstawiciele mniejszości polskiej we Lwowie i mniejszości ukraińskiej w Olsztynie. W forum uczestniczą przedstawiciele 59 ośrodków naukowych z Polski i Ukrainy. Szczegółowy program i linki do poszczególnych części forum pod adresem http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/download/202205/program_vii_p-ufn_19-20.05.2022.pdf

w kategorii