Polsko-arabsko-japońskie wykłady panelowe

W dniach 8 i 22 czerwca 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UWM, na Wydziale Biznesu i Prawa Uniwersytetu Brytyjskiego w Dubaju oraz Wydziale Prawa Uniwersytetu Kioto odbędą się otwarte wykłady panelowe.

Wykład 8 czerwca 2021 r.

Prawo budowlane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prof. Aymen Masadeh;

Dostęp do Trybunału dla przedsiębiorców w epoce pandemii Covid-19, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

Wykład 22 czerwca 2021 r.

Zarys i niedawna reforma prawa umów w Japonii, prof. Antonios Karaiskos

Covid-19 oraz realizację roszczeń cywilnoprawnych w Polsce, dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM.

Wykłady będą prowadzone w jęz. angielskim.

Do kogo są adresowane?

Organizatorem wydarzenia jest: WPiA UWM z inicjatywy i pod kierownictwem dr hab. Macieja Rzewuskiego, prof. UWM, przy wsparciu informatyczno-technicznym Regionalnego Centrum Informatycznego UWM.

Wykłady mają charakter publiczny, będą ogólnodostępne po uprzednim pobraniu linków: https://meet.google.com/mwd-bcwm-szc (wykład 8 czerwca 2021 r.), https://meet.google.com/mju-qzim-jbw (wykład 22 czerwca 2021 r.). Do wzięcia w nich udziału zaproszeni są studenci prawa, pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji oraz radcowie prawni i adwokaci. Ze względu na tematykę wykładów do uczestniczenia w nich zaproszeni będą także przedstawiciele branży inżynieryjnej skupieni w Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa. Uczestniczyć będą również studenci i pracownicy naukowi wydziałów prawa uniwersytetów w Dubaju i Kioto.

mr, foto: Pixabay.com

w kategorii