Pierwsze posiedzenie Senatu UWM w kadencji 2020-2024

pierwszeposie4dzenie Senatu kadencji 2020-2024
"Chciałbym zapewnić, że krok po kroku realizować będziemy główny cel, jaki sobie postawiliśmy – znaleźć się w gronie uczelni badawczych” – mówił rektor prof. J. Przyborowski na pierwszym posiedzeniu Senatu UWM kadencji 2020-2024. W ostatnim rankingu "Perspektyw" UWM zajął 7. miejsce wśród uniwersytetów. To skok o 2 miejsca w górę.

Podziękowania dla członków Senatu minionej kadencji, gratulacje dla członków Senatu kadencji 2020-2024, przedstawienie form kształcenia na Uniwersytecie w ciągu najbliższych miesięcy – to główne wątki wrześniowego posiedzenia Senatu UWM. Po raz pierwszy obradom przewodniczył nowy rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM.

Część roboczą posiedzenia poprzedził uroczysty moment - wręczenie podziękowań członkom Senatu minionej kadencji. Wyrazy wdzięczności za lata owocnej pracy skierował do nich prof. Ryszard Górecki, ustępujący rektor.

- Serdecznie dziękuję za pracę dla dobra uczelni przez minione 4 lata. Wszyscy pracowaliśmy z pełnym zaangażowaniem. Dobra pozycja naszego Uniwersytetu w tegorocznym rankingu świadczy o naszej pracy – podkreślał prof. R. Górecki.

Członkowie Senatu kadencji 2020-2024 listy gratulacyjne i akty nominacji odebrali z rąk rektora prof. J. Przyborowskiego. Zgodnie ze Statutem UWM, pełny skład Senatu w bieżącej kadencji liczy 50 osób.

- Życzę wysokiemu Senatowi, aby praca tu była dla nas zaszczytem; nie tylko obowiązkiem, ale i przyjemnością. Abyśmy wspólnie pracując dla dobra naszego Uniwersytetu, podnosili jego notowania i umacniali jego dorobek i znaczenie w regionie, w kraju i na świecie. Bądźmy dumni, że zasiadamy tu w Senacie. Chciałbym zapewnić, że krok po kroku realizować będziemy główny cel, jaki sobie postawiliśmy – znaleźć się w gronie uniwersytetów spełniających kryteria „uczelnia badawcza” – mówił rektor prof. J. Przyborowski, rozpoczynając obrady.

Najpilniejszą rzeczą dla władz naszej uczelni jest obecnie wdrożenie takiego modelu kształcenia, który spełni wymogi bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia COVID-19, a jednocześnie zachowa wysoki standard nauczania. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zdecydował się na model hybrydowy, łączący tryby stacjonarny z e-learningiem. Liczba godzin realizowanych poszczególnymi metodami będzie różna na poszczególnych wydziałach. Wydziały Lekarski, Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydział Sztuki, ze względu na specyfikę kształcenia, poprowadzą zajęcia głownie w trybie stacjonarnym, w obiektach uniwersyteckich.

Na początku października w Kortowie pojawią się głównie studenci I roku.

- Umożliwimy im w ten sposób załatwienie koniecznych spraw w dziekanatach, odbycie spotkań informacyjnych na wydziałach, ale przede wszystkim damy im możliwość poznania kampusu i atmosfery studiów - wyjaśniał dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia.

Jak informował dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM, prorektor ds. studenckich, akademiki są gotowe na przyjęcie studentów.

- Miejsc w domach studenckich powinno wystarczyć. Spełniając postulaty samorządu studenckiego, umożliwiamy także zakwaterowanie studentom na czas zajęć w trybie zdalnym - zaznaczył prof. S. Przybyliński.

W programie obrad Senatu znalazła się też uchwała popierająca wniosek o nadanie dr hab. n. med. Annie Doboszyńskiej tytułu profesora oraz pozytywne zaopiniowanie rozpoczęcia przebudowy Domu Studenckiego nr 10. Rozpoczęcie prac modernizacyjnych będzie możliwe po uzyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Ministerstwo informowało nas o możliwości ubiegania się o specjalne środki na dostosowanie akademików do podwyższonych, w związku z COVID-19, standardów bezpieczeństwa i zdecydowaliśmy się aplikować o kwotę ponad 11 mln zł- informował kanclerz mgr Andrzej Góźdź.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, uzyskane środki pozwolą wyposażyć DS 10 w pokoje 1-osobowe z aneksem kuchennym i węzłem sanitarnym.

mah

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy rektora prof. Jerzego Przyborowskiego na antenie Radia UWM FM 

w kategorii