Nowy profesor – Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska

Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska
Dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska 30 marca 2022 roku na mocy postanowienia Prezydenta RP otrzymała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

Prof. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska o tym, że będzie naukowcem zdecydowała już na studiach. W swojej pracy najbardziej lubi ciekawe wyzwania oraz poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania problemów naukowych.

- Praca naukowca wzbudza wiele pozytywnych emocji. Bardzo lubię pracę ze studentami, możliwość dzielenia się z nimi wiedzą, szczególnie, gdy są zaineresowani badanymi zagadnieniami i chętni do poszerzania swojego warsztatu naukowego – mówi.

Prof. Cydzik-Kwiatkowska jest zamężna, ma 12-letnich synów bliźniaków i psa. W wolnych chwilach lubi grać w brydża i pisać ikony. Radość sprawiają jej także wędrówki po górach.

- Tytuł profesorski to dla mnie zwieńczenie pewnego etapu mojej pracy. Cieszy mnie, ale na tym nie koniec. Zamierzam dalej rozwijać się naukowo – zapewnia.

Prof. dr hab. inż. Agnieszka Cydzik-Kwiatkowska ukończyła studia magisterskie na Wydziale Ochrony Środowiska i Rybactwa UWM. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM, zaś stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjnych i technicznych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej.

Zainteresowania badawcze prof. Cydzik-Kwiatkowskiej są związane z inżynierią środowiska i koncentrują się na wykorzystaniu metod biotechnologicznych w gospodarce komunalnej oraz opracowaniu i wdrożeniu metod biologii molekularnej do analizy zbiorowisk mikroorganizmów w systemach gospodarowania ściekami, osadami i odpadami biodegradowalnymi. Badania, które prowadzi, mają charakter interdyscyplinarny. Wykorzystują nowoczesne narzędzia analityczne do monitorowania mechanizmów usuwania zanieczyszczeń z badaniami składu gatunkowego, liczebności oraz aktywności zbiorowisk mikroorganizmów biorących udział w procesach biodegradacji zanieczyszczeń. Obecnie wraz z zespołem z Katedry Biotechnologii w Ochronie Środowiska zajmuje się zagadnieniami związanymi z produkcją energii odnawialnej w ogniwach mikrobiologicznych oraz obecnością mikroplastiku w środowisku.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. Cydzik-Kwiatkowskiej obejmuje ponad 200 publikacji naukowych, rozdziałów w monografiach oraz doniesień konferencyjnych, w tym około 80 w czasopismach z bazy Web of Science. Profesor Cydzik-Kwiatkowska odbyła wiele staży naukowych krajowych oraz zagranicznych, między innymi na uniwersytetach w Northumbria w Wielkiej Brytanii oraz Aalborg w Danii. Była kierownikiem lub wykonawcą ponad 20 projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz z programu Horyzont 2020. Była promotorem i recenzentem prac doktorskich, magisterskich i inżynierskich.

Prof. Cydzik-Kwiatkowska już dwukrotnie została ujęta w rankingu TOP 2%, czyli liście najlepszych naukowców na świecie w danej dyscyplinie opracowanej przez Uniwersytet Stanforda w USA. Od 2018 r. pełni rolę koordynatora kształcenia międzynarodowego na kierunku biotechnologia, który jest realizowany przez UWM oraz Uniwersytet Nauk Stosowanych w Offenburgu.

opr. lek

w kategorii