Nowa profesor – Nina Smolińska

prof. Smolińska
Prof. dr hab. Nina Smolińska to aktualnie najmłodszy wiekiem profesor na UWM. Prezydent Polski przyznał jej ten zaszczytny tytułów 28 lutego 2020 r. Na ceremonię wręczania tytułu zapraszał ją do Belwederu dwa razy. Obie uroczystości ze względu na pandemię jednak odwołał.

Prof. dr hab. Nina Smolińska jest biologiem i biotechnologiem. Absolwentka biotechnologii (2002) na Wydziale Biologii UWM. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w 2006 r., a doktora habilitowanego w 2017 r. Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Anatomii i Fizjologii Zwierząt Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. W roku 2019 była prodziekanem ds. nauki Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM. Obecnie pełni funkcję przewodniczącej Rady Naukowej dyscypliny nauki biologiczne i przewodniczącej Uniwersyteckiej Rady Doskonałości Naukowej. Jest członkiem Rady Rektorskiej UWM oraz wiceprzewodniczącą Komisji Nauk o Życiu PAN.

Zainteresowania i dorobek naukowy 

Prowadzi badania z zakresu hormonalnej regulacji procesów rozrodczych ssaków. Głównym obszarem jej zainteresowań badawczych jest endokrynologia rozrodu, a szczególnie rola adipokin (substancje, wytwarzane i wydzielane przez komórki tkanki tłuszczowej – adipocyty) oraz oreksyn (hormony regulujące m. in. apetyt) w regulacji układu rozrodczego świń w okresie wczesnej ciąży (okresie krytycznym dla przeżywalności zarodków) i w czasie cyklu rujowego. Jest współautorką ponad 65 artykułów naukowych w czasopismach indeksowanych przez JCR i ponad 100 doniesień naukowych na konferencjach krajowych i zagranicznych (Japonia, Holandia, Hiszpania, Chorwacja, Słowacja). Według punktacji MEN z roku opublikowania sumaryczna wartość jej prac wynosi ok. 3.900 pkt., a sumaryczny wskaźnik Impact Factor ok. 150. Według bazy Web of Science jej prace były cytowane 844 razy, a indeks Hirscha wynosi 18. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą 8 projektów badawczych finansowanych przez KBN, MNiSW lub NCN. Obecnie kieruje kolejnym projektem i jest wykonawcą w 3 projektach finansowanych przez NCN. Wypromowała 1 doktora i pełniła funkcję promotora pomocniczego w 3 przewodach doktorskich. Obecnie pełni funkcję promotora w 4 przewodach doktorskich. Za swoją działalność naukową była wielokrotnie wyróżniana przez rektora UWM.

Dydaktyka i popularyzacja 

Prowadzi wykłady i ćwiczenia z zakresu biologii i biotechnologii molekularnej oraz diagnostyki molekularnej ze studentami Wydziału Biologii i Biotechnologii. Pełni funkcję opiekuna Koła Naukowego Biologii Medycznej „Exon”. Pod jej kierunkiem studenci koła byli organizatorami obrad w sekcji nauk biologicznych XLVII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie w 2018 r. Koordynuje i prowadzi akcje propagujące wiedzę biologiczną i biotechnologiczną wśród uczniów szkół średnich regionu warmińsko-mazurskiego podczas: Nocy Biologów, Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, Europejskiej Nocy Naukowców, Wypożycz sobie Naukowca i Przyjedź do nas na warsztaty. Prowadziła warsztaty popularnonaukowe dla uczniów i nauczycieli szkół polskich z Litwy i Ukrainy (2013 r.). Koordynowała i prowadziła wykłady i ćwiczenia współfinansowane przez Europejski Fundusz Społeczny UE pt. „Zastosowanie współczesnych metod eksperymentalnych w nauczaniu przedmiotów biologiczno-przyrodniczych” (2009–2011). Brała udział w krajowych i zagranicznych stażach naukowych i dydaktycznych: Sanford-Burnham Medical Research Institute, Orlando, Florida, USA, Katedra Nauk Fizjologicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Department of Physiology, Research Center of Molecular Medicine and Chronic Diseases (CiMUS), University of Santiago de Compostela - Instituto de Investigacion Sanitaria, Hiszpania. Jest przewodniczącą Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, sekretarzem Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Biologii Rozrodu i członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego.

Służbowo i prywatnie

- Zostałam profesorem w wieku 41 lat, więc nie mogę traktować tego tytułu jako uwieńczenia mojej kariery zawodowej. Czują się dowartościowana. Cieszę się że mój wysiłek i wysiłek całego zespołu, z którym współpracowałam przyniósł owoc. Ten tytuł traktuję jako kredyt zaufania. Jest dla mnie mobilizacją do dalszej intensywnej pracy. Dziękuję członkom mego zespołu, że mi zaufali. Teraz postaram się im pomóc, aby i oni osiągnęli sukcesy w karierze naukowej. Mam teraz większe możliwości działania i nie mogę zawieść – wyjaśnia prof. Smolińska.

Zainteresowania naukowe i to od razu biologią objawiała już od dziecka. Dlatego droga naukowa wydała jej się w życiu naturalną.

- W pracy najbardziej lubię to, że jest nie jest monotonna, że ciągle dzieje się coś nowego, co stawia przede mną nowe zadania, zmusza do wysiłku, stymuluje do poszukiwań. W 2002 r., gdy kończyłam studia 80% moich znajomych ze studiów po dyplomie zostało przedstawicielami handlowymi firm farmaceutycznych. Zarabiali 6 razy więcej niż ja na stypendium doktoranckim. Dzisiaj oni są już wypaleni zawodowo, a ja czuję, że ciągle nabieram wiatru w żagle. Dużo siebie zainwestowałam w mojej pracy, profity przychodzą późno, ale mam to szczęście, że robię to co lubię – wyznaje prof. Smolińska.

Prywatnie Nina Smolińska jest kobietą zamężną, matką 2 córek - Mai (9) i Poli (6). Bardzo lubi śpiewać a obecnie razem z Mają chodzi na lekcje muzyki. Uczy się gry na gitarze elektrycznej. Dla wyzerowania stresów – dzierga szydełkiem.

lek

w kategorii