Nasz głos o kosmosie

Trzech pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM znajdzie się w Krajowym Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. To dowód na to, że głos olsztyńskiej geodezji w sprawie kosmosu jest ważny.

Oprócz tego uczeni z UWM w przyszłości będą mogli poprowadzić zajęcia na międzyuczelnianych studiach w zakresie inżynierii kosmicznej i satelitarnej, które planuje uruchomić Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej. Kształcenie na takich studiach odbywałoby się w oparciu o wspólny ośrodek badawczy.

Walne Zgromadzenie Sieci Naukowej Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej przyjęło 26 lipca Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w poczet członków. Jest to wynik długoletniej współpracy naukowej między Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM, a Centrum Geomatyki Stosowanej Wojskowej Akademii Technicznej w obszarze geodezji satelitarnej. Do grona członków Walnego Zgromadzenia Sieci (organu uchwałodawczego) dołączył prof. Paweł Wielgosz (na zdj. w środku), prodziekan ds. nauki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, specjalista z zakresu opracowania sygnałów satelitarnych oraz dr inż. Radosław Baryła (na zdj. z prawej), adiunkt w Katedrze Geodezji Satelitarnej i Nawigacji. Członkiem Rady Programowej Sieci (organu opiniodawczego) został prof. Marek Mróz (na zdj. z lewej), kierownik Katedry Fotogrametrii i Teledetekcji.

- Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej UWM realizował już kilka projektów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. Dotyczyły one systemów Galileo i EGNOS i były kierowane przez prof. Stanisława Oszczaka oraz przez mnie - mówi prof. Paweł Wielgosz. - Oprócz tego wydział realizuje inne projekty związane globalnymi systemami nawigacji satelitarnej oraz z satelitarnymi obserwacjami Ziemi, zaś Wydział Nauk Technicznych realizuje projekty z zakresu mechatroniki - dodaje.

Krajowe Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej to wspólne przedsięwzięcie Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK) oraz Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT). Umowę podpisali 28 lutego prof. dr hab. Marek Banaszkiewicz, dyrektor Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk, rektor-komendant Wojskowej Akademii Technicznej. Podpisane porozumienie jest „wkładem w pozyskiwanie i umiejętność korzystania z nowych technologii, tworząc nową jakość w obszarze badań kosmicznych". Umowa w swym założeniu ma również zacieśniać więzi między PAN i uczelniami wyższymi. W zamierzeniach Centrum będzie za 10 lat wiodącym w kraju ośrodkiem rozwoju technologii kosmicznych i technik satelitarnych oraz znaczącym partnerem w europejskim programie kosmicznym, działającym w oparciu o własnych absolwentów.

- W 2012 roku Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) - międzynarodowej organizacji krajów europejskich, której celem jest eksploracja i wykorzystanie przestrzeni kosmicznej. Można powiedzieć, że to odpowiednik znanej amerykańskiej agencji NASA. Płyną z tego dla Polski ogromne korzyści - wyjaśnia prof. Paweł Wielgosz.

Jakie korzyści? Polskie firmy uzyskały dostęp do kontraktów związanych z unijnym programem kosmicznym.

- Branża kosmiczna jest jedną z najnowocześniejszych gałęzi przemysłu. Skutki to szybki wzrost innowacyjności i konkurencyjności naszych firm. Ponadto dostęp do satelitów (obserwacje) i technologii satelitarnych, które są przydatne w zarządzaniu kryzysowym, np. akcjach ratunkowych, ale także w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska czy przy budowie autostrad. Wcześniej musieliśmy za to płacić spore kwoty. Poza tym otworzyliśmy polski rynek na projekty unijne zarządzane przez ESA. Połączenie sił znaczących jednostek naukowo-badawczych, czyli utworzenia Krajowego Centrum Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej może doprowadzić do pełniejszego spożytkowania naszego członkostwa w ESA - tłumaczy prof. Paweł Wielgosz.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze względu na prowadzone dotychczas badania w zakresie inżynierii kosmicznej i satelitarnej jest zainteresowany współpracą w zakresie: nawigacji satelitarnej i precyzyjnego pozycjonowania satelitarnych systemów obserwacji Ziemi i teledetekcyjnego monitoringu środowiska oraz mechatroniki.

 

 

Sylwia Zadworna

w kategorii