Nagrody dla uniwersyteckich parazytologów

olsztyńscy parazytolodzy
Aż 4 nagrody przywieźli pracownicy UWM z 25. zjazdu Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego. To nieczęste zjawisko w tym kręgu uczonych.

Zjazdy Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego są organizowane co 3 lata, za każdym razem w innym ośrodku naukowym. 25. zjazd odbył się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 8-12 września. Zasadniczą częścią zjazdu są zawsze konferencje naukowe, na które przybywają naukowcy nie tylko z Polski, ale i ze świata. W tegorocznej konferencji uczestniczyło 160 referentów, w tym takie sławy parazytologii, jak: prof. David Bruce Conn z Uniwersytetu Harvarda w USA, prof. Tadeusz Graczyk z Uniwersytetu Północnej Arizony w Yumie w USA i prof. Simone M. Caccio z Uniwersytetu w Rzymie.

Środowisko kortowskich parazytologów reprezentowała na zjeździe silna 12-osbowa delegacja z 4 wydziałów - Biologii i Biotechnologii, Nauk o Zdrowiu,  Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Środowisku. Sześć osób z kortowskiej ekipy brało udział w sesji posterowej, pozostała szóstka wygłosiła referaty. Zjazd był bardzo udany dla olsztyniaków, bowiem zdobyli aż 4 nagrody.

Najbardziej prestiżową w środowisku nagrodę – Medal im. Konstantego Janickiego otrzymała prof. Teresa Własow, emerytowana pracownica Wydziału Nauk o Środowisku. Dostała ją za całokształt swej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz za działalność na rzecz towarzystwa. Prof. Własow zajmuje się badaniem pasożytów ryb i raków i ochroną tych zwierząt przed nimi i nadal jest aktywna zawodowo. Jej dorobek naukowy to m.in. ok. 300 publikacji naukowych, w tym 32 książki i rozdziały w podręcznikach. Jest promotorem 72 proc dyplomowych.

Z kolei Nagrodę im. Witolda Kasprzaka zdobyła mgr Małgorzata Lepczyńska z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Jest to nagroda za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe mające wpływ na stan wiedzy i kierunki dalszych badań. Jej laureat nie może mieć więcej niż 35 lat. Małgorzata Lepczyńska dostała ją za cykl publikacji na temat patogeniczności Blastocistis i wykorzystywania probiotyków w eliminowaniu tego pierwotniaka. Blastocistis to potencjalnie patogeniczny pierwotniak człowieka i zwierząt mogący powodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Nagroda im. Witolda Kasprzaka jest nagrodą pieniężną.

Trzecią nagrodę - im. Witolda Stefańskiego (również dla młodych naukowców do 35 roku życia) PTP przyznało mgr. Robertowi Stryińskiemu - doktorantowi w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii i Biotechnologii. Otrzymał ją za pracę na temat Anisakis simplex - gatunku nicienia, który jest pasożytem ssaków morskich i ze względu na złożony cykl rozwojowy występuje u wielu gatunków ryb. Spożycie ryb zarażonych larwami tego nicienia może u człowieka wywoływać anisakiozę – chorobę z silnymi alergiami i objawami ze strony układu pokarmowego. W Polsce najbardziej zarażone są tym pasożytem śledzie i dorsze.

Robert Stryiński na konferencji zdobył jednak jeszcze jedną nagrodę – za referat na temat tkankowego proteomu Anisakis simplex, w szczególności białek biorących udział w rozwoju i patogeniczności tego pasożytniczego nicienia. Osiągnął ją w kategorii młody badacz.

- To był dla nas bardzo udany wyjazd, duże osiągnięcie. W związku z tym za 3 lata 26. zjazd PTP organizuje olsztyński oddział towarzystwa – podsumowuje dr hab. Małgorzata Dmitryjuk z Katedry Biochemii, prezes olsztyńskiego oddziału PTP.

Na zdj. olsztyńska ekipa parazytologów. Od lewej: mgr Sylwia Koziatek-Sadłowska (WMW), dr hab. Elżbieta Łopieńska–Biernat (WBiB), dr Małgorzata Raś-Noryńska (WMW), prof. Teresa Własow (WNoŚ), dr Małgorzata Dmitryjuk (WBiB), mgr Robert Stryiński (WBiB), mgr Małgorzata Lepczyńska (WNoZ), dr Hanna Szymańska (WNoZ), dr Katarzyna Kubiak (WNoZ) i dr hab. Mirosław  Michalski (WMW).

lek

w kategorii