Nagroda główna i wyróżnienie dla „Wiadomości”

Artykuł Lecha Kryszałowicza, redaktora naczelnego „Wiadomości Uniwersyteckich” zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na najciekawszy artykuł promujący naukę.

Konkurs został zorganizowany podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Redaktorów Gazet Akademickich pod honorowym patronatem Konferencji Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry (Wrocław 26-29 sierpnia 2014 r.) Artykuł Lecha Kryszałowicza „Algorytm usadzi skarpy" opublikowany w „Wiadomościach Uniwersyteckich" (maj 2013 r.) zwyciężył w konkursie na najciekawszy artykuł promujący naukę. Natomiast redakcja „Wiadomości Uniwersyteckich" jako jedyna z biorących udział w konkursie otrzymała osobne wyróżnienie za sposób potraktowania problematyki naukowej, czyli: trafny wybór tematów i dobrą realizację (zwięzłe teksty, umiejętne podkreślanie nowości rozwiązań i osiągnieć badaczy z uczelni, łatwe do zapamiętania tezy, czyli duży walor popularyzatorski.)

Organizatorami konferencji były Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Przewodniczącym komisji konkursowej był Piotr Kieraciński, redaktor naczelny miesięcznika „Forum Akademickie”. Co spowodowało, że „Wiadomości Uniwersyteckie” zostały specjalnie wyróżnione?

- Niemal każda polska uczelnia czy to publiczna, czy prywatna ma swoje czasopismo. Niektóre z nich mają jeszcze swe portale internetowe, niektóre tylko portale. Przekaz internetowy ma tę zaletę, że jest bardzo szybki. Niestety traci na tym jakość informacji, która ogranicza się przeważnie do podania: kto był, co powiedział, ale nie pisze co z tego wynikło – mówi red. Piotr Kieraciński. Na tle czasopism biorących udział w konkursie „Wiadomości Uniwersyteckie UWM” charakteryzują się zwięzłą formą i zrozumiałym językiem. Dobrze się je czyta, nie potyka się na niezrozumiałych stwierdzeniach lub słowach. To bardzo cenne, bo przecież artykułów nie pisze się dla ich bohaterów tylko dla laików i najważniejsze jest, aby wiedzieli o co w nich chodzi – wyjaśnia red. Kieraciński.

A czym wyróżnił się nagrodzony artykuł red. Lecha Kryszałowicza?

- Tym, że dotyczy nie jakiegoś ogólnego problemu badawczego, nad którym pracuje wielu uczonych, ale sypiących się skarp - zjawiska powszechnego w naszym kraju. Badania i sposób przeciwdziałania temu zjawisku prowadzi naukowiec z UWM, więc artykuł pokazuje pracę człowieka z tej uczelni i przyczynia się do jej promocji. Na dodatek tekst, chociaż dotyczy spraw skomplikowanych jest napisany jasno i zrozumiale i zapada w pamięci. To cenna umiejętność tak pisać – uzupełnia red. Kieraciński.

redakcja

w kategorii