Na UWM trwa VII Polski Kongres Przedsiębiorczości

Panel inauguracyjny - Polski Kongres Przedsiębiorczości
Prawie 200 partnerów, przedstawiciele Komisji Europejskiej, eksperci ds. gospodarki, samorządu oraz nauki, prezesi zarządów, rektorzy uczelni, prezydenci, burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin z całej Polski odwiedzili Kortowo. A to za sprawą VII Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości.

Polski Kongres Przedsiębiorczości określany jest jako największe wydarzenie gospodarcze w kraju. W tym roku ponad tysiąc osób przyjechało do Olsztyna, aby wziąć udział w panelach dyskusyjnych dotyczących najistotniejszych zagadnień związanych z polską oraz europejską gospodarką. Kongres co roku odbywa się w innym mieście wojewódzkim, aby skonfrontować możliwości, które region daje przedsiębiorcom i potencjalnym inwestorom, którzy chcą przyjechać i inwestować właśnie w nim. Wybór Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jako miejsca obrad nie był przypadkowy.

- Wszystko zaczyna się od nauki. Polski Kongres Przedsiębiorczości rozpoczął się od współpracy z politechnikami, z uczelniami wyższymi, aby znaleźć most łączący potrzeby przedsiębiorców z potrzebami naukowców. One są dosyć rozbieżne i w związku z tym chcemy też pokazać, że można je ze sobą spiąć. Chcemy zaimplementować pewne rozwiązania, z którymi spotkaliśmy się w innych województwach i firmach, które odwiedziliśmy – wyjaśnia Wojciech Pomarański, prezes Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, organizator wydarzenia.

Współorganizatorem konferencji był UWM. W sesji inauguracyjnej jednym z prelegentów był prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki, który także wziął udział w panelu dyskusyjnym „Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki".

- Nauka jest po to, aby wspierać biznes, a biznes powinien chcieć korzystać z usług nauki. Takich przykładów na naszym Uniwersytecie mamy wiele. Realizujemy wiele projektów badawczych, w których liderami są podmioty gospodarcze, a Uniwersytet świadczy tak zwane usługi badawcze. Drugi ważny element to bezpośrednie zlecenia ze strony podmiotów gospodarczych na wykonanie konkretnych oznaczeń czy też wykonanie konkretnych doświadczeń i uzyskanie wyników, które interesują firmę. Trzecia możliwość to działalność naukowców, która w perspektywie jest patentowana i tymi patentami chcemy zainteresować podmioty gospodarcze – wymienia prof. Jerzy Jaroszewski.

Współpraca nauki i biznesu nie zawsze jest jednak łatwa.

- Ta współpraca jest trudna z bardzo wielu przyczyn. Główna z nich to brak zaufania i z jednej, i z drugiej strony. Wydaje mi się, że nie doceniamy w Polsce potencjału polskich naukowców, który jest bardzo wysoki. Uważam, że nie mamy się czego wstydzić, jest bardzo wielu naukowców, którzy mają innowacyjne pomysły. Żyjemy w przeświadczeniu, że to co powstaje poza granicami kraju, jest lepsze, co wcale nie jest prawdą– podkreśla prof. Jerzy Jaroszewski.

Wartą uwagi sesją był panel dyskusyjny dotyczący roli szkolnictwa wyższego. Uczestniczył w nim prof. Jerzy Przyborowski, prorektor UWM ds. kształcenia i studentów.

- Mówiliśmy o tym, jak powinniśmy kształcić i podchodzić do konstruowania i modyfikowania oferty dydaktycznej na uczelniach w kontekście zmieniających się potrzeb - z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod, różnego rodzaju zajęć kształtujących kompetencje generyczne studentów, przyszłych pracowników. Mówiliśmy również o nowoczesnym zarządzaniu w uczelniach w związku z wejściem w życie nowej ustawy i w kontekście zmian na rynku pracy, w gospodarce, czwartej rewolucji przemysłowej, itd. -  wyjaśnia prof. Jerzy Przyborowski i dodaje - W misji naszego Uniwersytetu kładziemy silny nacisk na rozwój regionu. Chcemy być dla niego kołem zamachowym. Mam nadzieję, że tak jest. Liczymy na to, że strategia rozwoju naszego regionu będzie zawsze uwzględniała Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i vice versa. Liczymy również na to, że tę strategię będą tworzyli ludzie, którzy kształcą, prowadzą badania naukowe, są autorami wynalazków, innowacji i w ten sposób przyczyniają się do rozwoju regionu.

Prorektor Jerzy Przyborowski podkreślił także, że odbywający się w Olsztynie Polski Kongres Przedsiębiorczości jest wartością samą w sobie.

- Przedsiębiorczość można różnie rozumieć, ale z punktu widzenia kształcenia  jest to jedna z kompetencji, która powinna być rozwijana u studentów. Mam nadzieję, że wszyscy uczestnicy - w tym studenci - będą mogli wynieść z tego wydarzenia dobrą lekcje. Dla Uniwersytetu Kongres Przedsiębiorczości to święto. Jesteśmy w centrum zagadnienia, które jest jednym z najważniejszych zagadnień z punktu widzenia funkcjonowania gospodarki - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski.

Polski Kongres Przedsiębiorczości zaszczycił swoją obecnością Jurgen Tiedje – przedstawiciel Komisji Europejskiej ds. badań i innowacyjności. Gość honorowy mówił o dalszych etapach rozwoju gospodarki, o skoncentrowaniu na przyszłość, czyli myśleniu o tym, co pozostawimy dalszym pokoleniom.

- Jeżeli uda nam się częściowo odpowiedzieć na to pytanie, VII Kongres Przedsiębiorczości będzie sukcesem – podsumowuje Wojciech Pomarański.

Organizatorem kongresu jest Polska Agencja Przedsiębiorczości, a współorganizatorem UWM i Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości.

syla

w kategorii