Minister nagrodził wybitnych

Aż 15 studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego otrzymało stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. To najlepszy wynik w ostatnich latach.

Na rok akademicki 2013/2014 rektorzy przedstawili Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego 3755 wniosków o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia, w tym 3001 wniosków studentów i 754 - doktorantów. Minister przyznała 934 stypendiów dla studentów i 84 stypendia dla doktorantów. Nasi studenci (w tym 3 doktorantów) otrzymali stypendia na rok i jest to 14 tys. zł dla studenta i 22 tys. dla doktoranta.

Otrzymać stypendium ministra nie jest łatwo. Trzeba wykazać się wysoką średnia ocen oraz wybitnymi osiągnieciami naukowymi, w tym np. mieć co najmniej dwie publikacje naukowe w recenzowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym lub publikacje naukowe w formie książki; mieć znaczący udział w projektach lub grantach badawczych prowadzonych przez uczelnię lub we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi; być autorem lub współautorem patentu lub wzoru użytkowego; występować na międzynarodowych konferencjach naukowych.

- Piętnastu stypendystów ministra to bardzo dobry wynik i trzeba się cieszyć z tego, że mamy tak dobrych studentów – komentuje dr hab. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia.

Stypendyści odebrali gratulacje uroczyście – na posiedzeniu Senatu UWM 24 stycznia. Gratulował im sam rektor UWM prof. Ryszard Górecki.

Paweł Schmidt - student politologii i bezpieczeństwa wewnętrznego na obu kierunkach ma średnią 4,7 i 4,6. Jest chyba rekordzistą: stypendium ministra zdobył 3. raz pod rząd.

- Kosztuje mnie to dużo pracy, ale bardzo się cieszę, że je zdobyłem. Trochę czasu na życie studenckie też jednak znajduję – zapewnia Paweł.

Joanna Wiaktor też studiuje 2 kierunki - stosunki międzynarodowe i ekonomię. Oprócz tego jest prezesem koła naukowego „Inter Gentes” na Wydziale Humanistycznym i aktywnym działaczem mniejszości litewskiej. Też nie ukrywa zadowolenia.

- To stypendium traktuję jako nagrodę za 5 lat mojej pracy na uczelni – mówi.

Doktoranci - Marcin Śmiałek, Anna Kołodziejska-Sawerska i Jewgienij Żołnierowicz - reprezentują nauki weterynaryjne. Anna niebawem będzie bronić pracę doktorską. Cała trójka jest dumna ze stypendium podwójnie. Raz, że to spory zastrzyk gotówki; dwa, że to właśnie weterynaria wzięła wszystkie stypendia ministra przeznaczona dla doktorantów UWM.

- To bardzo dobry wynik nie tylko na tle UWM, ale i kraju -podkreślają.

Można nawet mówić o wymiarze międzynarodowym, bo Jewgienij Żołnierowicz jest Białorusinem .

- Szkołę średnią skończyłem na Białorusi, a studia i studia doktoranckie – już w Polsce. To stypendium kosztowało mnie sporo wysiłku, ale warto było. To mobilizuje do dalszej pracy - mówi Jewgienij.

Stypendyści ministra

Adrian Kopp (historia 2. r. mu), Joanna Wiaktor (stosunki międzynarodowe 2.r mu), Eliza Krawiecka (architektura krajobrazu 4 r.), Ewa Agnieszka Łachacz (ekonomia 2 r. mu), Natalia Łaszcz (ekonomia 2 r. mu), Wojciech Fabiszewski (politologia 3 r. lic.), Andrzej Jurkun (politologia 2.r. mu), Paweł Schmidt (politologia 2.r. mu), Ilona Biedrzycka (prawo 5.r.), Joanna Rybicka-Ziarko (prawo 4 r. ), Adrianna Katarzyna Szczechowicz (prawo 5 r.), Anna Szczepaniak (prawo 5 r.), Anna Kołodziejska-Sawerska (weterynaria doktorantka 5 r.), Marcin Śmiałek (weterynaria doktorant 4 r.), Jewgienij Żołnierowicz (weterynaria doktorant 4 r.).

Stypendia ministra na UWM

2008/2009 - 16

2009/2010 - 11

2010/2011 - 7

2011/2012 - 10

2012/2013 – 5 s + 1 doktorant = 6

2013/2014 – 12 s + 3 doktorantów = 15

w kategorii