Międzynarodowe Sympozjum Satelitarne

Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM zapraszają na sympozjum naukowe.

XX Beacon Satellite Symposium organizowane przez Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego, Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM odbędzie się w Centrum Konferencyjnym UWM w dniach 19-23 sierpnia.

Sympozjum to jest największą konferencją organizowaną w cyklu trzyletnim przez Komisję G (Jonosfera) Międzynarodowej Unii Radiowej (URSI). Po raz pierwszy konferencja ta zagości w Polsce. Trzy ostatnie edycje odbyły się w Barcelonie (Hiszpania), Bath (Wielka Brytania) oraz Trieście (Włochy).

O randze wydarzenia świadczy fakt zgłoszenia na konferencję ponad 180 abstraktów. Na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski przyjedzie przeszło 200 naukowców z kilkudziesięciu krajów, głównie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Indii, Rosji, Chin, Tajwanu, Tajlandii, Brazylii, Argentyny, RPA i Nigerii.

Jednym z celów BSS jest tradycyjnie wspieranie młodych naukowców z krajów rozwijających się. W tym roku dzięki zaangażowaniu sponsorów z całego świata, między innymi ICG (International Committee on Global Navigation Satellite Systems), UWM, BC (Boston College), NSF (National Science Foundation), Centrum Badań Kosmicznych PAN, URSI oraz SCOSTEP (Scientific Committee on Solar Terrestrial Physics) udało się objąć częściowym bądź pełnym wsparciem przeszło 50 uczestników konferencji.

Od początku istnienia Beacon Satellite Studies Group (1972) głównym obszarem jej zainteresowań jest monitorowanie jonosfery przy użyciu satelitarnych technik radiowych.

Konferencja organizowana jest przez Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Strona www konferencji: http://bss2019.uwm.edu.pl