Medycyna z nowymi uprawnieniami

Wydział Nauk Medycznych otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk medycznych. To kolejny krok do utworzenia w przyszłości Collegium Medicum w Olsztynie.

Uchwałę o przyznaniu uprawnień habilitacyjnych olsztyńskiej medycynie Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów podjęła 14 marca. Wydział musiał spełnić trudne wymagania formalne. Oceniano m.in. dorobek naukowy wydziału, kontakty międzynarodowe, skuteczność w zakresie doktoryzowania, a także formalny stan kadry naukowej.

- Wydział musi zatrudniać m.in. minimum 12 samodzielnych pracowników z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a także mieć odpowiednio dużą liczbą publikacji na wysokim poziomie – wyjaśnia prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Wydział Nauk Medycznych istnieje dopiero od 9 lat, ale w tym krótkim czasie udało mu się zebrać w Olsztynie wybitnych specjalistów. Obecnie liczy prawie 40 profesorów i doktorów habilitowanych. Między innymi dzięki nim w ubiegłym roku studenci medycyny zdali najlepiej w kraju Lekarski Egzamin Końcowy. Uprawnienia do nadawania stopnia doktora wydział uzyskał w 2011 roku, zaledwie po 4 latach istnienia.

- Przyznanie medycynie uprawnień to dodatkowy prestiż, ale nie tylko. Brane to będzie pod uwagę podczas parametryzacji wydziału. Mamy kategorię B i nie mogliśmy się starać o podwyższenie jej do kategorii A. Teraz będziemy mieć na to szansę, a co za tym idzie również szansę na pozyskanie większej dotacji na badania – dodaje prof. Maksymowicz.

Wydział Nauk Medycznych będzie mógł wprowadzić procedury habilitacji, a także wnosić o tytuły profesorskie dla pracowników, którzy spełniają określone wymogi.

- Będziemy mogli uruchomić także studia doktoranckie, a co najważniejsze to także kolejny krok do utworzenia Collegium Medicum – podsumowuje prof. Maksymowicz.

syla

w kategorii