Medycyna z amerykańską akredytacją

Wydział Nauk Medycznych dopiero w tym roku wypuści pierwszych absolwentów, a już został wpisany na listę ośrodków akredytowanych w USA. kształcących na kierunkach medycznych.

W praktyce oznacza to, że młodzi Amerykanie będą mogli studiować w Olsztynie.

- To duży prestiż dla wydziału i Uniwersytetu. Wydział Nauk Medycznych UWM, mimo krótkiego istnienia, jest ceniony w Polsce i spełnia wszystkie wymogi Ministerstwa Zdrowia. Kształcimy na wysokim poziomie i możemy konkurować o studentów z najlepszymi uczelniami na świecie – mówi prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Amerykańscy studenci będą mogli starać się o finansowanie studiów przez rząd USA na takich samych zasadach, jakby była to uczelnia amerykańska. Po zakończeniu studiów w Polsce będą mogli przystąpić do państwowego egzaminu lekarskiego w Stanach Zjednoczonych tak samo, jak ich koledzy, którzy zdobyli tytuł zawodowy na uczelni amerykańskiej. Po zdaniu egzaminu będą mogli rozpocząć praktykę lekarską.

- Nasi absolwenci dzięki akredytacji będą mogli również przystąpić do takiego egzaminu i starać się o pracę w USA – dodaje dziekan.

syla

Wydział Nauk Medycznych został utworzony w 2007 r. W pierwszym roku działalności wydział prowadził studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo (wcześniej realizowane na Wydziale Biologii) oraz rozpoczął przygotowania do uruchomienia studiów na kierunku lekarskim oraz studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo. 1 października 2008 roku uroczyście zainaugurowano studia na kierunku lekarskim. Dwa lata później rozpoczęto na nim studia anglojęzyczne. W 2011 r. Centralna Komisja do spraw Tytułów i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

w kategorii