Prof. Marzena Zaorska z Medalem im. N.I. Pilman

Prof. dr hab. Marzena Zaorska z Katedry Pedagogiki Specjalnej WNS, tyflopedagog, jako jedyny tego typu specjalista w Polsce została uhonorowana ukraińskim Medalem im. N.I. Pilman. To wyraz uznania za jej współpracę z tyflopedagogami ukraińskimi.

Medal został wręczony prof. M. Zaorskiej w czerwcu we Lwowie podczas międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej na temat medycznej i pedagogicznej terapii i rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wzroku. Odznaczenie przyznało Stowarzyszenie Okulistów Dziecięcych Ukrainy za wkład prof. M. Zaorskiej w rozwój współczesnej światowej tyflopedagogiki, współpracę z tyflopedagogiką ukraińską oraz działania na rzecz edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową. Jest jedynym polskim tyfopedagogiem, jednym z około stu laureatów, którym nadano ten medal (wśród laureatów zagranicznych jest czterech specjalistów z Wielkiej Brytanii i jeden z Francji).

Zasadniczym celem konferencji było omówienie nowoczesnych i nowatorskich możliwości terapii medycznej i psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami widzenia. Dyskutowano także nad zagadnieniami edukacji integracyjnej uczniów z uszkodzeniami wzroku. Prof. M. Zaorska w czasie obrad plenarnych zaprezentowała referat o warunkach i problemach kształcenia inkluzyjnego niewidzących i niedowidzących uczniów w Polsce. W konferencji uczestniczyło 550 osób, w tym lekarze, psycholodzy, rehabilitanci medyczni, pedagodzy specjalni, terapeuci zajęciowi z Ukrainy, Polski, Wielkiej Brytanii, Czech, Niemiec, Austrii, Turcji, Kazachstanu, Rosji, Białorusi i Gruzji.

Organizatorami konferencji były: Ministerstwo Zdrowia Ukrainy, Stowarzyszenie Okulistów Dziecięcych Ukrainy oraz Narodowy Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z Niepełnosprawnością Wzrokową „Lewenia” we Lwowie.

mz

w kategorii