Logopedyczny bal dla dzieci

bal dla dzieci niedosłyszących
Studentki z koła naukowego Laboratorium Logopedyczne z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM zorganizowały bal dla dzieci niedosłyszących. W zabawie wzięli udział podopieczni Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu.

III Logopedyczny Bal Uniwersytecki dla Niedosłyszących Dzieci odbył się 26 stycznia w klubie Eranova. Zabawę co roku organizuje dla swoich podopiecznych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Słuchu i Mowy wraz ze studentkami logopedii z koła naukowego Laboratorium Logopedyczne pod opieką dr Ewy Hrycyny i dr Magdaleny Osowickiej-Kondratowicz z Instytutu Polonistyki i Logopedii UWM. Na zabawę licznie przybyły przebrane w kolorowe, piękne stroje królewny, królewicze i inne bajkowe postacie. Nie zraziła ich zimowa aura i mróz. Uczestnicy wspólnie z rodzicami bawili się, tańczyli i brali udział w wielu konkursach, jak na zabawę karnawałową przystało. Wodzirejkami były między innymi studentki olsztyńskiej logopedii. Przyszłe logopedki znów spisały się na medal, a dzieci już nie mogą doczekać się kolejnego balu.

Współpraca pomiędzy specjalistycznym ośrodkiem i stowarzyszeniem a studentami logopedii obejmuje też  wspomaganie terapii logopedycznej dzieci w czasie zajęć prowadzonych w formie wolontariatu. Studenckie logopedyczne koło naukowe przede wszystkim zaangażowane jest w prowadzenie Studenckiej Poradni Logopedycznej.

- Mamy pod swoją opieką pacjentów w różnym wieku i z różnymi niepełnosprawnościami. Działamy od lipca 2018 roku. Oprócz tego 6 marca organizujemy wydziałowe obchody Europejskiego Dnia Logopedy – mówi dr Magdalena Osowicka-Kondratowicz, opiekunka koła i koordynatorka dnia logopedy na Wydziale Humanistycznym.

m.o.k.

w kategorii