Lingwistyka w biznesie także jako studia II stopnia!

studenci lingwistyki w biznesie
Od października tego roku Katedra Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Humanistycznym uruchamia studia II stopnia lingwistyka w biznesie. Oprócz wykładów i ćwiczeń na studentów czekają także zajęcia warsztatowe, m.in. STARTUP, storytelling i design thinking.

Do egzaminów dyplomowych podchodzą teraz studenci, którzy – jako pierwsi w historii kierunku – w 2017 roku rozpoczęli kształcenie na studiach I stopnia. To właśnie z myślą o nich zdecydowano się uruchomić studia II stopnia, chcąc zapewnić studentom ciągłość kształcenia i możliwość uzyskania tytułu zawodowego magistra.

O przyjęcie na II stopień lingwistyki w biznesie mogą jednak ubiegać się także ci, którzy mają już dyplom ukończenia innych studiów I stopnia i chcą doskonalić znajomość języków kierunkowych: angielskiego oraz niemieckiego lub rosyjskiego.  

Nowy kierunek – realizowany podobnie jak studia I stopnia dzięki współpracy Wydziału Humanistycznego i Wydziału Nauk Ekonomicznych – ma charakter interdyscyplinarny. Zaprojektowany został tak, aby absolwentom I stopnia lwb stwarzał warunki dalszego, wielopłaszczyznowego rozwoju oraz stanowił ciekawą propozycję dla absolwentów innych kierunków, którzy chcą uzupełnić wykształcenie o wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej lingwistyki, ekonomii i biznesu. Oprócz wykładów i ćwiczeń na studentów czekają także zajęcia warsztatowe, w tym m.in. warsztaty STARTUP, storytelling i design thinking.

Lingwistyka w biznesie oferuje intensywną, nastawioną na komunikację biznesową naukę dwóch języków obcych oraz pozwala zgłębiać tajniki przekładu tekstów użytkowych, ekonomicznych i prawnych. Studenci studiów II stopnia lwb dowiedzą się także, jakie możliwości daje lingwistyka komputerowa, jak działa ekonomia międzynarodowa, dlaczego należy inwestować w gospodarkę opartą na wiedzy oraz jakie wyzwania wiążą się ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Lingwistyka w biznesie realizuje ideę wzmacniania kapitału intelektualnego i społecznego regionu Polski północno-wschodniej oraz kształcenia kadr odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój zarówno województwa warmińsko-mazurskiego, jak i całego kraju. Oferta kształcenia językowego, u której podstaw leży nauczanie języka angielskiego jako uniwersalnego języka sektora biznesowego oraz drugiego języka obcego – niemieckiego lub rosyjskiego – uwzględnia uwarunkowania geopolityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe regionu Warmii i Mazur. Studia pozwalają studentowi w sposób twórczy kreować swoją drogę naukową i zawodową, uwzględniając przy tym jego indywidualne predyspozycje i ambicje oraz realne potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Szczegóły oferty: https://lingwistykauwm.wixsite.com/lingwistyka 

dr Magdalena Makowska

Katedra Lingwistyki Stosowanej

Fot. B. Kozak

w kategorii