Łączy nas historia i ... młodzież

Najmłodszym partnerem zagranicznym UWM jest Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny w Krzemieńcu na Ukrainie.Łączy nas z nim umowa, historia i młodzież.

Porozumienie o współpracy prof. Ryszard Góreck - rektor UWM i prof. Afanasij Łomakowycz - rektor Instytutu podpisali 6.12. Dotyczy ono prowadzenia wspólnych badań naukowych, organizowania dwustronnych seminariów, wymiany doświadczeń między pracownikami naukowo-dydaktycznymi, publikacji wyników prac naukowych, skryptów i podręczników, odbywania staży przez pracowników obu uczelni.

Ze strony UWM będzie je realizować Wydział Humanistyczny, a ze strony Instytutu Humanistyczno-Pedagogicznego - wydziały Filologiczny, Pedagogiczny, Przyrodniczo-Techniczny i Sztuk Pięknych. Porozumienie jest ważne 5 lat.

Nawiązując do aktualnej sytuacji politycznej na Ukrainie rektor UWM zauważył, że …

- Podpisując to porozumienie środowisko Instytutu pokazuje za jaką integracją się opowiada. Prof. Górecki zachęcił także stronę ukraińską do współpracy z nowoutworzonym Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na UWM.

- Ochrona dóbr kultury to jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Krzemieniec z racji swej historii ma wielkie szanse korzystać we współpracy z UWM z unijnego wsparcia finansowego - wyjaśniał rektor prof. Ryszard Górecki.

- W przyszłym roku obchodzimy uroczyście 205. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego i 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki - największego poety ukraińskiego. Z tej okazji organizujemy sesję naukową, na którą zapraszamy przedstawicieli UWM - zrewanżował się zaproszeniem prof. Afanasij Łomakowycz.

Juliusza Słowacki - to poeta, który łączy Ukraińców i Polaków. Urodził się bowiem w Krzemieńcu, gdzie jego ojciec Euzebiusz był nauczycielem w słynnym Liceum Krzemienieckim. To właśnie w budynku tego liceum mieści się Instytut Humanistyczno-Pedagogiczny, który w pewnym sensie czuje się spadkobiercą tej szkoły. Studiuje na nim 4 tys. studentów. Można go porównać do polskiej wyższej szkoły pedagogicznej. Przygotowuje on nauczycieli 9 specjalności, w tym języka polskiego i polskiej literatury.

- Zainteresowanie językiem polskim na Ukrainie jest duże i wynika z licznych kontaktów ukraińsko-polskich - wyjaśnia prof. Łomakowycz.

Według oficjalnych danych 10 tys. młodych Ukraińców studiuje w Polsce. W tej liczbie znajduje się np. dwoje licencjatów krzemienieckiego instytutu, którzy studia magisterskie na filologii polskiej kontynuują na UWM. Rektor Łomakowycz spotkał się z nimi, a że chwalą sobie pobyt w Olsztynie - to chce rozszerzenia tej formy współpracy.

Inicjatorem umowy uczelni jest dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, dziekan WH, który napisał monografię Liceum Krzemienieckiego, przetłumaczoną także na język ukraiński. Jej promocja odbyła się właśnie w Instytucie.

lek

w kategorii