Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej pomoże chorym

Uczeni z Wydziału Nauk Medycznych będą wdrażać eksperymentalne terapie w takich chorobach jak stwardnienie zanikowe boczne czy stwardnienie rozsiane. Umożliwi im to nowo otwarte Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej.

Projekt „Budowa Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej” dobiega końca. Jego celem był zakup kompletnej infrastruktury do prowadzenia badań nad komórkami macierzystymi oraz ich wdrożeniem w porozumieniu z jednostkami naukowymi, organizacjami badawczymi, przedsiębiorstwami oraz innymi podmiotami. Oficjalne otwarcie laboratorium nastąpiło 29 czerwca.

- Dzięki realizacji projektu będziemy mogli prowadzić badania, a także wdrażać eksperymentalne terapie wykorzystujące komórki macierzyste w przypadku: stwardnienia zanikowego bocznego, stwardnienia rozsianego, regeneracji dysków lędźwiowych, śpiączki i wystąpienia ubytków kości – wymienia prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych.

Projekt był realizowany przez Fundację na rzecz Regeneracji Komórek Nerwowych, która powstała z inicjatywy naukowców z Wydziału Nauk Medycznych UWM. Zadaniem fundacji jest m.in. wspieranie prac badawczych nad komórkami macierzystymi oraz pomoc chorym na choroby układu nerwowego i kręgosłupa. Prezesem jest Ewa Błaszczyk, aktorka, a także prezes Fundacji „A kogo?" działającej na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin.

- Jestem pełna radości i zachwytu, że to miejsce tak prężnie się rozwija. Mam nadzieję, że ta praca przełoży się na pozytywne efekty. Nas jako fundację „A kogo?” najbardziej będzie interesować leczenie śpiączki – wyjaśnia Ewa Błaszczyk.

Laboratorium jest podzielone na kilka stref. Obecni podczas uroczystości mogli wejść tylko do jednego pomieszczenia, w którym przechowywane są komórki macierzyste w ciekłym azocie. Reszta pomieszczeń jest utrzymywana w sterylnej czystości.

- Będziemy się starać zdobyć certyfikaty, aby wprowadzać innowacyjne terapie dla naszych pacjentów – mówi dr hab. Joanna Wojtkiewicz, prof. UWM.

Projekt „Budowa Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej” był współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowity koszt to 2,7 mln zł. Budowa laboratorium umożliwi powstanie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie centrum doświadczalnego, unikalnego na skalę krajową. Umożliwi ono przeniesienie prac badawczo-rozwojowych ze skali laboratoryjnej na linie pilotażowe, a następnie dzięki szerokiej współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym – przełożenie ich na skalę przemysłową.

syla

w kategorii