Kwiaty w rocznicę napaści ZSRR na Polskę

W 75. rocznicę napaści ZSRR na Polskę na Górce Kortowskiej przedstawiciele akademickiej społeczności złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katyńskich.

Pomnik Ofiar Katyńskich to kamień z tablicą upamiętniającą Polaków zamordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu, Ostaszkowie, Starobielsku i innych katowniach ZSRR, których rodziny osiadły w Olsztynie i są związane z Uniwersytetem. Co roku 17 września społeczność akademicka zbiera się przy nim, aby uczcić ich pamięć.

- Około 2 mln Polaków straciło życie w wyniku represji sowieckich. Nikt nie jest w stanie oszacować rozmiarów cierpienia ludzkiego i strat polskiej kultury doznanych w wyniku sowieckiej agresji na Polskę w 1939 r. – stwierdził prof. Ryszard Górecki, rektor UWM przemawiając przy pomniku. - Dziś oddajemy hołd wszystkim Polakom poległym i pomordowanym na Wschodzie - zaznaczył.

W imieniu stowarzyszenia „Rodzina katyńska” głos zabrała Mirosława Aleksandrowicz, córka polskiego oficera zamordowanego w Katyniu. Zapewniła o wiecznej pamięci o zamordowanych i podziękowała władzom Uniwersytetu za to, że postawiły w Kortowie taki pomnik – świadectwo pamięci na wieki.

Potem wszyscy zebrani pomodlili się za ofiary stalinowskiego terroru. Następnie rektor w towarzystwie prorektorów - prof. Grzegorza Białuńskiego i prof. Jerzego Przyborowskiego złożył pod pomnikiem kwiaty. Wiązanki kwiatów i znicze złożyli także przedstawiciele dziekanów oraz samorządu studenckiego.

lek

w kategorii