Ks. dr hab. Marek Karczewski rektorem seminarium duchownego w Elblągu

ks. dr hab. Marek Karczewski
Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, adiunkt w Zakładzie Teologii Biblijnej Wydziału Teologii UWM został rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Stanowisko obejmie 1 lipca.

- Bycie rektorem wiąże się z odpowiedzialnością za formację intelektualną i duchową kandydatów do kapłaństwa. Dzisiaj w Elblągu nie ma ich zbyt wielu - aktualnie 19. Istotną rolę odgrywa ścisła współpraca seminarium Wydziałem Teologii UWM, którego jestem pracownikiem od roku 2000. Seminarzyści są studentami naszego wydziału i realizują program studiów uniwersyteckich. Wyższe Seminarium Duchowne stanowi centrum myśli teologicznej oraz miejsce spotkań o profilu naukowym, ekumenicznym i rekolekcyjnym. Mam nadzieję, że współpraca z naszym uniwersytetem będzie kontynuowana, a działalność naszego elbląskiego seminarium będzie przynosiła jak najlepsze owoce również dla dobra Wydziału Teologii UWM – mówi ks. prof. Marek Karczewski.

Na czym chciałby się skupić jako nowy rektor?

- Trudno mi jest na razie mówić o jakiejś specjalnej wizji. Wraz ze zmianą rektora zostaje przekazany dorobek poprzedników, którego nie chciałbym roztrwonić. Mam nadzieję, że w perspektywie naukowej i dydaktycznej nasze seminarium elbląskie podobnie jako pozostałe seminaria w Olsztynie, Ełku, Pieniężnie będzie mogło rozwijać się i przyjmować nowych kandydatów. Chciałbym serdecznie podziękować władzom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Wydziałowi Teologii za dotychczasową długoletnią współpracę. Mam nadzieję, że do różnorodności naszego uniwersytetu nasze seminarium wnosić będzie nadal jakąś pozytywną cząstkę, związaną ze specyfiką studiów teologicznych – podkreśla rektor ks. prof. Karczewski.

Ksiądz Marek Karczewski jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych o specjalności biblijnej. Ukończył studia licencjackie w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. Tam też w 1999 roku obronił doktorat z zakresu teologii biblijnej. Jego tematyka badawcza dotyczy Apokalipsy św. Jana. W 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Pomezańskiego Instytutu Teologii w Elblągu. Od 2000 roku jest wykładowcą teologii biblijnej i Pisma Świętego Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz adiunktem w Zakładzie Teologii Biblijnej na Wydziale Teologii UWM. W 2012 r. założył Elbląską Szkołę Biblijną.

- Szkoła powstała z inspiracji Jana Styrny, ówczesnego biskupa elbląskiego. Była pomyślana jako cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym prowadzonych przez fachowców z zakresu nauk biblijnych oraz pokrewnych. Uważam, że główny walor spotkań stanowi ich otwarty charakter oraz możliwość swobodnego kontaktu ze specjalistami z zakresu biblistyki. Wykłady odbywają się raz w miesiącu i obejmują bloki zagadnień związanych z historią i archeologią biblijną, egzegezą Starego i Nowego Testamentu. Szkoła ma charakter otwarty i bezpłatny. Słuchacze uczestniczą również w spotkaniach o charakterze ekumenicznym i międzyreligijnym - dodaje ks. prof. M. Karczewski.

opr. mah