Prof. Krzysztof Młynarczyk – laureatem Nagrody św. Jakuba

Prof. Krzysztof Młynarczyk
Laureatem Nagrody św. Jakuba w kategorii nauka za rok 2017 został prof. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierownik Katedry Architektury Krajobrazu.

Gala Noworoczna prezydenta Olsztyna, podczas której wręczył on nagrody odbyła się 19 stycznia w Centrum Konferencyjnym UWM.

Prof. Krzysztof Młynarczyk jest absolwentem Wydziału Rolniczego ART, zajmuje się badaniami zbiorowisk roślinnych, architekturą krajobrazu i turystyką wiejską. Tytuł profesora otrzymał w 2003 r. Był jednym z prekursorów utworzenia kierunku studiów architektura krajobrazu w Polsce w 1998 r. UWM był jedną z 5 pierwszych uczelni w kraju, które rozpoczęły tego rodzaju kształcenie.

„Od 2012 roku pełni funkcję dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM. W naszym mieście pracuje od 1976 r. W 1996 r. organizował Zakład Agroturystyki i Kształtowania Terenów Zieleni, który od 2003 r. funkcjonuje jako Katedra Architektury Krajobrazu UWM. Członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. Obecnie nadzoruje opracowanie programu ogrodu botanicznego w Kortowie. Wiele prac dyplomowych, które powstały pod okiem Profesora, zostało wykorzystanych praktycznie przy inwestycjach infrastrukturalnych samorządów” – czytamy w uzasadnieniu nagrody.

Szczególnie interesuje go ruralistyka, czyli kształtowanie szerokiej przestrzeni wiejskiej, której istotnym, ale nie jedynym elementem jest sztuka ogrodowa.

- Sztuka ogrodowa to element ładu przestrzennego, narzędzie harmonizacji krajobrazu. Człowiek ze względu na swoją moc odziaływania ma obowiązek gospodarować i zarządzać krajobrazem. Do niedawna na wsi nikt się takimi rzeczami nie przejmował. Liczyła się tylko produkcja. Teraz taki rodzaj myślenia o krajobrazie bywa już brany pod uwagę. Jest to m.in. wynik tego, że wykształciliśmy już wielu architektów krajobrazu - mówi prof. Młynarczyk.

Prof. Krzysztof Młynarczyk jest nie tylko teoretykiem ruralistki, ale także jej obrońcą i praktykiem.

- Mamy dobre tradycje. Już na początku XIX polscy właściciele ziemscy, jak np. Dezydery Chłapowski w Wielkopolsce kształtowali świadomie krajobraz wiejski stosując zadrzewienia śródpolne. W Prusach Wschodnich już w XIX wieku ukazały się przepisy nakazujące gospodarzom zakładanie siedlisk na ich ziemi. W ten sposób powstała charakterystyczna dla naszego regionu rolnicza zabudowa kolonijna- wyjaśnia prof. Młynarczyk.

Osobna kategorię w wiejskim krajobrazie stanowią założenia parkowe.

- Mieliśmy wiele świetnych parków wschodniopruskich i ich architektów, np. Johanna Larassa. Resztki tych parków jeszcze pozostały. Uświadamiamy naszym studentom, jak wartościowe i bogate tradycje tutaj mamy i to, że trzeba je chronić – dodaje prof. Młynarczyk.

Praktykiem ruralistki jest dlatego, że mieszka na wsi, w typowym wschodniopruskim gospodarstwie kolonijnym, przy którym pielęgnuje duży ogród, a przez pewien czas miał nawet pasiekę. Podczas urlopów uprawia narciarstwo zjazdowe, a kiedy śnieg pozwala, biega na nartach po okolicy. Lubi czytać książki dotyczące I i II wojny światowej.

W ub. r. Nagrodę św. Jakuba w kategorii nauka otrzymał prof. Tadeusz Kamiński, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Podczas tej samej gali Nagrodę św. Jakuba za wybitne osiągnięcia w sporcie dostał Jakub Kochanowski – zawodnik Indykpolu AZS Olsztyn.

Jakub Kochanowski urodził się w 1997 r. w Giżycku. Waży 84 kg i ma 199 cm wzrostu, zasięg w ataku – 348 cm, zasięg w bloku – 316 cm. Niezwykle dynamiczny rozwój kariery tego zawodnika w ostatnim czasie zadziwia całe środowisko siatkarskie w kraju. Takiego talentu siatkarskiego nie było w Olsztynie od dawna. Ten młody siatkarz Indykpolu AZS Olsztyn i reprezentacji kraju ma na koncie wiele sukcesów. Najbardziej spektakularny w 2017 r., kiedy jako kapitan doprowadził reprezentację Polski juniorów do mistrzostwa świata, zostając zarazem najbardziej wartościowym graczem mistrzostw.

W pozostałych kategoriach zostali wyróżnieni: kultura - Olsztyn Green Festival; gospodarka - Społem PSS w Olsztynie; działalność pozarządowa - Elżbieta Fabisiak, animatorka kultury; szczególne zasługi dla Olsztyna - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN za Europejską Noc Naukowców.
Uroczystość uświetnił koncert Ani Wyszkoni.

Nagroda św. Jakuba to doroczna, najbardziej prestiżowa nagroda prezydenta Olsztyna, przyznawana za wybitne zasługi dla Olsztyna w danym roku. Jest to sposób docenienia efektów wieloletniej pracy ludzi, którzy szczególnie angażują się w życie miasta, tworzą jego dorobek naukowy, kulturalny, gospodarczy, sportowy, historię miasta. Nagrody przyznawane są w 6 kategoriach: gospodarka, nauka, kultura, sport, działalność pozarządowa oraz za specjalne zasługi dla Olsztyna.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać środowiska, organizacje i instytucje. Laureatów typuje kapituła, w której zasiada m.in.: rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

lek