Konwent UWM za leczeniem i ratowaniem

od lewej: Gustaw M. Brzezin, marszałek województwa i prof. Ryszard Górecki, rektor UWM
Dwa stanowiska przyjął konwent UWM na posiedzeniu 19 kwietnia. Jedno dotyczy wspierania rozwoju Collegium Medicum UWM, drugie ratowania zabytków w regionie.

Na posiedzenie konwentu UWM zwołane 19 kwietnia br. zaproszeni zostali parlamentarzyści Warmii i Mazur. Skorzystali z niego posłowie: Janusz Cichoń, Paweł Papke, Elżbieta Gelert oraz senator Lidia Staroń. Program spotkania liczył 4 punkty. Pierwszym była prezentacja projektów badawczych realizowanych przez UWM z udziałem podmiotów zewnętrznych. To zagadnienie przedstawił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

Aktualnie naukowcy z UWM realizują 129 projektów badawczych, z tego 71 finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, 14 finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz 44 przez ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisję Europejską. Łączna wartość tych projektów to 51,3 mln zł. Ponadto pracownicy UWM wykonują badania we współpracy z firmami: Christian Hansen A/S Dania, Proteon Pharmaceuticals SA, Carlsberg Group Dania, PKN ORLEN SA, Woseba SA, Pollena Ewa SA i Dr Irena Eris SA. Opracowują także modułowy system zarządzania produkcją w oparciu o sztuczną inteligencję dla Gospodarstwa Ogrodniczego w Łęgajnach. Prof. Jaroszewski poinformował również, że w październiku br. ruszy na UWM szkoła przedsiębiorczości,

- Jest to pierwsza i jedyna taka szkoła w Polsce przygotowująca studentów do prowadzeni własnych firm - podkreślił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów omówił niektóre plany uczelni dotyczące kształcenia studentów. Wspomniał o kształceniu dualnym, które ruszy niebawem na UWM. We współpracy z koncernami Michelin Polska i Tetra Pack Obram Uniwersytet planuje rozpocząć kształcenie dualne na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, mleczarstwo, inżynieria przetwórstwa żywności oraz inżynieria i zarządzanie produkcją.

Dariusz Bonisławski - prezes stowarzyszenia Wspólnota Polska przedstawił plany działalności stowarzyszenia. Jak się okazuje są one ściśle powiązane z UWM, m.in. poprzez lokalizację na UWM światowego zjazdu nauczycieli polonijnych i letnie turnusy szkoleniowe dla polskiej młodzieży ze Wschodu.

Prof. Bogusław Staniewski zrelacjonował działania UWM podejmowane we współpracy z otoczeniem gospodarczym. Należy do nich m.in. festiwal serów, który w tym roku odbędzie się już po raz 5.

Prof. Wojciech Maksymowicz, prorektor UWM ds. uczelni medycznej przedstawił prezentację na temat Collegium Medicum, które ma powstać na UWM w nowym roku akademickim. Bazą do jego tworzenia będzie Wydział Nauk Medycznych, który zostanie przekształcony i stanie się częścią kolegium. Collegium bedzie mieć na początku 2 wydziały: Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Wydział Lekarski będzie kształcić lekarzy i mieć 24 katedry i 2 zakłady. Wydział Nauk o Zdrowiu ma mieć 8 katedr.

Prof. Wojciech Maksymowicz wyjaśnił następnie, dlaczego Uniwersytet tworzy Collegium Medicum.

- Jest nam ono potrzebne, bo to szansa na większy rozwój nauk medycznych na naszym Uniwersytecie, bo umożliwi koordynację zadań oddzielnie finansowanych przez ministra zdrowia na naszej uczelni oraz wejście do 1. ligi uczelni medycznych, jako 12 członek Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych (pierwsze pozycje w rankingu najlepiej zdających egzamin lekarski absolwentów do tego nie wystarcza).

- Medycyna akademicka Olsztyna jest wspólnym dobrem – przekonywał prof. W. Maksymowicz i przypomniał, że 10 lat temu, kiedy był tworzony Wydział Nauk Medycznych nie brakowało jego przeciwników i sceptyków, którzy nie wierzyli w sukces tego przedsięwzięcia. Po 10 latach istnienia czas, aby wydział zrobił następny krok w rozwoju. Prof. Maksymowicz zaproponował władzom regionu, aby budynkowi przy ul. Mariańskiej w Olsztynie, w którym kiedyś mieściła się szkoła pielęgniarska przewrócić jego szkolną funkcję i uczyć tam zawodu także położne, których brakuje.

- Władze się zmieniają, ludzie odchodzą, liczą się fakty. Budujemy na pokolenia – akcentował prof. W. Maksymowicz.

Wspierał go prof. Ryszard Górecki, rektor UWM oraz Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa, przewodniczący konwentu. Poparcie obiecali także senator Lidia Staroń i Marek Zabłocki - prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Pokłosiem prezentacji prof. Maksymowicza było stanowisko, które konwent przyjął jednogłośnie. Apeluje w nim do polityków i samorządowców województwa warmińsko-mazurskiego o: wspieranie rozwoju Collegium Medicum UWM, zwłaszcza w zakresie wzmocnienia jego potencjału poprzez: niezbędne inwestycje i ułatwianie pozyskiwania najwyższej jakości kadry gwarantującej wysoki poziom badań, diagnostyki i leczenia, w szczególności w zakresie onkologii i ortopedii.

Drugie stanowisko konwentu UWM, przyjęte także jednogłośnie, dotyczyło ochrony zabytków. Konwent wnosi w nim o: wystąpienie do Prezydenta RP o utworzenie funduszu celowego na konserwację i renowację zabytków Warmii i Mazur; wystąpienie do ministra finansów o zniesienie 23%  VAT na konserwację zabytków; zmianę przepisów umożliwiającą uznanie dotacji samorządowych lub ich poręczeń bankowych, jako wkładu własnego przy staraniach o środki unijne na renowację zabytków; powołanie Komitetu Odnowy Zabytków Warmii i Mazur na wzór Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa; utworzenie niezależnego funduszu na konserwację i renowację zabytków Warmii i Mazur na wzór Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa; wystąpienie do ministra kultury o wspieranie i promowanie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

- Mamy najwięcej w Polsce zabytków wpisanych na listę obiektów chronionych, a najmniejszą dotację. Czas pochłonął już wiele obiektów - argumentował rektor prof. R. Górecki. Przypomniał też działania UWM na rzecz ratowania zabytków, w tym konferencję naukową z 22 lutego br., która zgromadziła aż 350 osób.

lek