Konkurs na najlepszą syntezę stanu współczesnej gospodarki

Dziekan i Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM ogłaszają konkurs pt. „Myśl ekonomicznie – pisz syntetycznie”. Patronat honorowy nad konkursem objął Stanisław Tym - polski satyryk. aktor, scenarzysta.

Inspiracją do zorganizowania konkursu było zdanie, którego autorem jest satyryk Stanisław Tym, a które znalazło się w jego felietonie w tygodniku „Polityka” nr 31(2918) z 2013 r.: „Runęła gospodarczo Europa, USA dodrukowały biliony dolarów bez pokrycia, a słynne szwajcarskie zegarki są produkcji chińskiej.”

Celem Konkursu jest przedstawienie krótkiej syntetycznej opinii, charakteryzującej współczesną sytuację gospodarczą: świata, kontynentu, kraju, regionu, miasta lub gminy, także w sposób humorystyczny.

1.     Organizatorem Konkursu jest Dziekan i Rada Wydziałowa Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. W celu przeprowadzenia Konkursu Dziekan powołał Komitet Organizacyjny w składzie: przewodniczący: dr Marcin Bogdański; członkowie: dr Wioletta Wierzbicka i Marta Fruńska.

2.     Laureatami konkursu zostaną autorzy opinii, które zdaniem Jury Konkursu okażą się najciekawsze oraz najbardziej trafne. Dodatkowym atutem będzie zawarcie w prezentowanej opinii wątków humorystycznych, satyrycznych.

3.     Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział zarówno studenci, jak i pracownicy WNE UWM oraz studenci i pracownicy innych wydziałów, a także osoby spoza uczelni.

4.     Konkurs trwa od 01.01.2014 do 31.03.2014 r.

5.     Ogłoszenie laureatów nastąpi w trakcie Dni Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w roku 2014.

6.     Zgłoszenia przesłać drogą mailową na adres: konkurs.wne@uwm.edu.pl do 31.03.2014 r. Musi ono zawierać krótką, syntetyczną opinię na temat współczesnej sytuacji gospodarczej świata, kontynentu, kraju, regionu, miasta lub gminy (o objętości nie przekraczającej 350 znaków, łącznie ze spacjami) oraz dane uczestnika (Imię i nazwisko, miejsce nauki/pracy, wiek, adres mailowy oraz numer telefonu).

7.     Każdy uczestnik ma prawo nadesłać dowolną liczbę zgłoszeń.

8.     Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu należy kierować do Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego dr. Marcina Bogdańskiego na adres mailowy - marcin.bogdanski@uwm.edu.pl

9.     Więcej na stronie internetowej Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM - http://www.uwm.edu.pl/wne/.

w kategorii