Koniec roku z dobrymi wieściami o dofinansowaniu

Rektor Jerzy Przyborowski udziela wywiadu
Pandemia nie blokuje inwestycji na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. W grudniu uczelnia otrzymała decyzję ministerstwa o przyznaniu dofinansowania - 100% tego, co zgodnie z prawem mogliśmy otrzymać i o co wnioskowaliśmy w 2015 roku - na budowę siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych.

Obecnie jedną z najważniejszych inwestycji prowadzonych na UWM jest budowa siedziby wydziałów Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Budowa zaczęła sie w czerwcu i szybko postępuje.

- Dobra wiadomość jest taka, że niedawno otrzymaliśmy decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o dofinansowaniu tej inwestycji . Otrzymaliśmy 100% tego, o co wnioskowaliśmy w 2015 roku, czyli 34,5 mln zł. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo to jest maksimum, które mogliśmy na tę inwestycję dostać. Liczę na to, że budowa będzie zrealizowana może nawet wcześniej niż przewidywaliśmy - wyjaśnia rektor UWM Jerzy Przyborowski.

Pełny koszt inwestycji to ok. 71 mln zł. Resztę UWM pokryje ze środków własnych. Część z nich będzie pochodzić z obligacji skarbu państwa, które otrzymaliśmy niespełna dwa lata temu.

To jednak nie koniec dobrych wieści. W tym roku UWM złożył wniosek o dofinansowanie modernizacji DS 10. W połowie grudnia uczelnia otrzymała decyzję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu dofinansowania w kwocie 7 mln zł.

- Warto podkreślić, że skorzystaliśmy z możliwości złożenia wniosku o tak zwane fundusze covidowe, czyli związane z dostosowaniem budynku do obowiązków sanitarnych związanych z epidemią SARS CoV-2. Dom Studenta nr 10 w pierwszej kolejności wymagał prac remontowych i modernizacyjnych. Myślę, że kolejne domy studenckie również będą w ten sposób remontowane - podkreśla rektor.

Pod koniec listopada z kolei UWM otrzymał informację z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o przyznaniu środków w wysokości 4,5 mln zł na modernizację i rozbudowę szpitalnego skanera rezonansu magnetycznego (RM) "Trio" firmy Siemens.

- Składaliśmy wniosek o finansowanie aparatury naukowo-badawczej, ale na 2021 rok. Mogliśmy jednak skorzystać z trybu nadzwyczajnego i te środki zostały nam przyznane szybciej. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ modernizacja tego urządzenia była absolutnie konieczna - dodaje rektor.

Rozbudowa szpitala uniwersyteckiego o skrzydło północne to kolejna ogromna inwestycja, która w tej chwili jest realizowana na UWM. Koszt całej inwestycji to ponad 52 mln zł.

- Z Ministerstwa Zdrowia mamy zabezpieczone fundusze na kwotę ponad 40 mln zł. Resztę będziemy musieli pokryć ze środków własnych uczelni, ale trzeba podkreślić, że jest to również bardzo ważna inwestycja. Trudno sobie wyobrazić podnoszenie jakości kształcenia na Wydziale Lekarskim czy też kierunkach związanych z ochroną zdrowia bez rozbudowy bazy klinicznej, która jest również bazą dydaktyczną. Bardzo się cieszę także z tego, że jeden z oddziałów będzie mógł być przekształcony w oddział geriatryczny. Społeczeństwo się starzeje, potrzeby rosną, a my chcemy być na to przygotowani i sprostać temu zadaniu – podkreśla rektor Jerzy Przyborowski.

Rok 2020 dobiega końca, ale władze uczelni myślą już o kolejnych inwestycjach.

- Kończymy przygotowywanie długofalowej, dziesięcioletniej strategii rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zaraz na początku roku, kiedy rozpocznie funkcjonowanie nowa Rada Uczelni przedstawię do zaopiniowania tę strategię. Są w niej również między innymi zaplanowane różne inwestycje, ale o nich będziemy mówić, gdy zostaną zatwierdzone - podsumowuje rektor Jerzy Przyborowski.

Sylwia Zadworna