KOMUNIKAT UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SPRAWIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY UCZELNI

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatami na członków Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2020 r. zostali:

 Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że kandydatami na członków Rady Uczelni na kadencję do 31 grudnia 2020 r. zostali:

z grona osób spoza wspólnoty uczelni:

1)   prof. dr hab. Marek Chmaj

2)   prof. dr hab. Katarzyna Chojnacka

3)   prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

z grona osób ze wspólnoty uczelni:

1)   prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski

2)   prof. dr hab. Tadeusz Kamiński

3)   prof. dr hab. Andrzej Koncicki

 

Przewodnicząca Uczelnianej Komisji Wyborczej

       dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM

 

w kategorii