Komunikat: Dodatkowe pieniądze dla pracowników UWM

Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymali dodatkowy zastrzyk finansowy na grudzień 2013 roku.

Blisko trzy i pół tysiąca osób zyskało jednorazowo 805 złotych brutto do pensji.

Miła niespodzianka na kontach pracowników UWM, to rezultat ostatecznych rozliczeń dotacji celowej  z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonej na podwyżki płac.  Przypomnijmy, że  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski otrzymał wiosną ok.  20 mln zł. na podniesienie pensji pracownikom.  Władze uczelni w  porozumieniu ze związkami zawodowymi  ustaliły, że średni procentowy wzrost wynagrodzeń będzie wynosił 8,15 %. Ustalono także, że 75% tej sumy będzie podwyżką obligatoryjną, a  25% projakościową. W czerwcowych ustaleniach brano także pod uwagę pulę pieniędzy przeznaczoną na rezerwę i nagrody rektora.

W listopadzie po ostatecznym oszacowaniu kosztów podwyżki okazało się, że część pieniędzy z dotacji celowej ministerstwa nie została jeszcze wykorzystana. Oszczędności te powstały miedzy innymi dlatego, że wprowadzono zapis dotyczący nieprzyznawania podwyżek osobom wchodzącym w ocenie parametrycznej do grupy N zero, czyli osobom, które nie miały w ciągu minionych 4 lat żadnej publikacji.  Inne były również szacunki sum przeznaczonych na awanse i nagrody (oparte na analizie wydatków z 2012 roku). Wszystko to sprawiło, że władze uczelni i związki zawodowe ponownie zadecydowały o podziale pozostałej do rozdysponowania kwoty.  Tym razem ustalono, że wszyscy pracownicy uniwersytetu otrzymają 805 złotych brutto jako jednorazowy dodatek do grudniowej pensji. Sumy tej nie otrzymali jedynie pracownicy będący na drugim etacie. Zmniejszoną kwotę odebrali ci, którzy nie przepracowali pełnego roku na UWM (tu suma uzależniona była od liczby przepracowanych miesięcy).

Dodatkowo podjęta została decyzja o podwyżkach płacy zasadniczej od 1 grudnia 2013 roku wszystkim osobom, które w dniu 1 stycznia 2014 roku nie zarabiałyby minimum wymaganego rozporządzeniem ministerialnym.

 

 

w kategorii