Katyń… ocalić od zapomnienia

W olsztyńskim ratuszu odbyła się uroczystość (4.04.) poświęcona 74 rocznicy zbrodni katyńskiej. Tradycyjnie wzięli w niej udział wykładowcy i studenci Wydziału Sztuki UWM.

Na uroczystości spotkali się przedstawiciele władz miasta i regionu, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Katyńska, kombatanci, harcerze. Wśród zaproszonych gości obecny był przedstawiciel władz UWM w Olsztynie dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM, prorektor ds. kształcenia. Z okolicznościowymi przemówieniami wystąpił m.in. iotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna, Edmund Piszcz, arcybiskup senior Archidiecezji Warmińskiej. Wspomnieniami podzielił się prokurator Stefan Śnieżko, który ze strony polskiej nadzorował śledztwo dotyczące zbrodni na blisko 22 tysiącach polskich oficerów. Odczytano apel poległych, po czym przekazano certyfikat oraz ziemię katyńską szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie. Upamiętniony został płk. Bronisław Radziejowski, bohater Lasu Katyńskiego.

Uroczystość uświetniły występy dzieci z Przedszkola nr 37 w Olsztynie, Emilii Szymańskiej - uczennicy Gimnazjum nr 14 w Olsztynie, Adama Kuppera –ucznia PSM I i II st. w Olsztynie oraz studentów z Instytutu Muzyki Wydziału Sztuki: Marty Nichczyńskiej (śpiew), Mateusza Cwalińskiego (pianino, harmonijka ustna) i Mateusza Sławińskiego(trąbka, werbel). Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac wykładowców z Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki: dr hab. Mai Baranowskiej z cyklu ,,Wędrujące” wykonane w technice kolografii oraz mgr Zbigniewa Urbalewicza z cyklu ,,Tylko niebo widzi…” wykonane w technice monotypii.

Uroczystość „Katyń… ocalić od zapomnienia” zakończyła się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej i posadzeniem Dębu Pamięci na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie.

Organizatorami byli: Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie, Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie, Gimnazjum nr 14 im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Olsztynie oraz Wydział Sztuki UWM. Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Wydziału Sztuki była mgr Ewa Zuba, wykładowca Instytutu Muzyki.

Ewa Zuba

w kategorii