Jubileusz Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji obchodził jubileusz XV-lecia. Podczas uroczystości przypomniano historię powstania wydziału oraz sylwetki jego twórców.

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Prawa i Administracji odbyło się 10 czerwca w Centrum Konferencyjnym. W uroczystości uczestniczyli m.in.: władze i pracownicy uczelni, reprezentanci władz województwa, przedstawiciele służb mundurowych, instytucji prawnych, delegaci z zaprzyjaźnionych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy oraz studenci.

- Nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka praca prof. Stanisława Pikulskiego, pierwszego i obecnego dziekana Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. Bronisława Sitka, który funkcję tę sprawował w latach 2008-2013. Chcę złożyć serdeczne życzenia i gratulacje dziekanom oraz pracownikom wydziału, a także życzyć dalszej pomyślności – mówił prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

Głos zabrał prof. Jerzy Kasprzak, dziekan-elekt, który podkreślał, że zamierza kontynuować pracę swoich poprzedników.

- Będę stawiał na konkurencyjne programy nauczania dostosowane do wymogów i potrzeb regionu. Chcę również rozwijać współpracę z zagranicą. Liczę także na pomoc władz przy budowie nowej siedziby wydziału – mówił prof. Jerzy Kasprzak.

W trakcie uroczystości nie zabrakło również podziękowań oraz życzeń od zaproszonych gości.

- Chcę wyrazić ogromne słowa uznania i podziękować za kształcenie kadr. Absolwenci wydziału są zatrudniani między innymi w administracji samorządowej oraz instytucjach samorządowych. Życzę sukcesów w pracy zawodowej i powodzenia w życiu osobistym. Na pomoc samorządu województwa zawsze możecie liczyć – podkreślał Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

-Nie tylko kontynuujemy naszą współpracę, ale i na nowo ją tworzymy. Ma ona nie tylko wydźwięk regionalny, ale także międzynarodowy. Biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje na świecie myślę, że możemy tworzyć nowy wymiar Europy – wyjaśniał prof. Gaetano Dammacco z Uniwersytetu w Bari.

Historię Wydziału Prawa i Administracji przybliżył prof. Piotr Majer. Wydział został powołany w 2001 roku Od początku rozwijał się dynamicznie. Już w 2009 r. wydział uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora nauk prawnych, a w 2015 r. do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

- Obecnie na wydziale zatrudnionych jest 143 pracowników naukowych i 22 pracowników administracyjnych. W skład kadry naukowej wchodzi: 6 profesorów, 25 doktorów habilitowanych oraz 76 doktorów. Działalność dydaktyczna wydziału początkowo była prowadzona na dwóch kierunkach – prawie i administracji. W 2010 r. powstał kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne jako studia I i II stopnia, a od przyszłego roku akademickiego ruszy administracja i cyfryzacja – mówił prof. Piotr Majer.

Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe księgi wydane z okazji 15-lecia Wydziału Prawa i Administracji. Specjalne wyróżnienie odebrał dr hab. Bronisław Młodziejowski, prof. UWM, kierownik Katedry Kryminalistyki i Medycyny Sądowej, który obchodzi jubileusz 45-lecia pracy naukowej.

- Jestem zaszczycony, że mogłem pracować na takim Uniwersytecie. Będę kibicował rozwojowi uczelni, a także Wydziałowi Prawa i Administracji – nie krył wzruszenia prof. Bronisław Młodziejowski.

Podsumowanie działalności badawczej i dydaktycznej z okazji 15–lecia Wydziału Prawa i Administracji UWM zakończył piknik zorganizowany na przystani kortowskiej.

syla