Jubileusz 50-lecia kierunku budownictwo

Instytut Budownictwa na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej I Budownictwa zaprasza na obchody jubileuszu 50-lecia kierunku budownictwo.

Uroczystości jubileuszowe odbędą się 5 września w siedzibie Instytutu Budownictwa. Natomiast 7 września odbędzie się wielki zjazd absolwentów kierunku budownictwo.

w kategorii