Prof. Jerzy Jaroszewski odebrał Medal im. Prof. Stanisława Fryzego

prorektor prof. J. Jaroszewski
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wyróżniony Medalem im. Prof. Stanisława Fryzego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. W imieniu uczelni odznaczenie odebrał prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. To pozarządowa organizacja o charakterze naukowo-technicznym. Stowarzyszenie wyróżnia Medalem im. Prof. S. Fryzego pracowników nauki, nauczycieli akademickich lub szkół średnich za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki oraz instytucje i szkoły za zasługi we wspieraniu działalności dydaktyczne związanej z elektrotechniką, energetyką, bioniką, technikami informacyjnymi.

- Z wnioskiem o nadanie Uniwersytetowi odznaczenia wystąpili pracownicy uczelni będący członkami SEP. Okazją było 100-lecie organizacji – mówi prof. Janusz Piechocki, członek zarządu oddziału olsztyńskiego SEP.

Uroczyste wręczenie medalu odbyło się 10 maja w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Olsztynie. Odznaczenie odebrał prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor ds. nauki.

- Wielu naszych naukowców, specjalistów z zakresu budownictwa, geodezji, nauk technicznych jest członkami stowarzyszenia. Współpracujemy też z SEP. Uniwersytet został wyróżniony jako instytucja prowadząca kształcenie i badania w obszarze, którym zajmuje się SEP – podkreśla prorektor prof. Jerzy Jaroszewski.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski prowadzi kształcenie w obszarze nauk technicznych głównie na wydziałach Nauk Technicznych oraz Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Oba wydziały posiadają pełne uprawnienia akademickie.

Medal im. profesora Stanisława Fryzego został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP w 1999 r. Profesor Stanisław Fryze był wybitny uczonym o międzynarodowym uznaniu, współtwórcą podstaw elektrotechniki teoretycznej. Był wychowawcą wielu pokoleń inżynierów elektryków na politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej.

mah