Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska wśród kobiet sukcesu

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska
Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska - adiunkt w Katedrze Analizy Rynku i Marketingu, prodziekan ds. toku studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych, została laureatką XX plebiscytu Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur.

Uroczysta gala odbyła się 7 marca. Organizator - Fundacji Moda na Warmię i Mazury - przedstawił na niej „Złotą dziesiątkę”, czyli laureatki plebiscytu wybrane ze zgłoszonych kobiet. Wśród nich znalazła się dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska. Ona też zdobyła najwięcej głosów internautów.

Odbierając nagrodę dr hab. Grzybowska-Brzezińska podziękowała za wsparcie w pracy rodzinie i współpracownikom.

- Sukces nauczyciela akademickiego to sukces jego wychowanków. Na naszym wydziale kształcimy ok. 2 tys. studentów. To przyszli pracodawcy, którzy będą m.in. działać na naszym regionalnym rynku i wzmacniać nasz region. Uczymy ich, że mogą i że warto osiągać sukcesy – powiedziała dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska.

„Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska – to kobieta-naukowiec, ale również ważna postać we władzach naszego uniwersytetu. Jej sukces to łączenie teorii z praktyką, rzecz rzadka, bo zazwyczaj naukowcy nie rozumieją biznesu, chociaż piszą na jego temat prace. Chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki. Ceni ją zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe oraz obdarzają sympatią studenci. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego. Jest autorką lub współautorką ponad 130 oryginalnych publikacji naukowych. Odbyła kilka staży i pobytów naukowych na uniwersytetach m.in. w Niemczech, Hiszpanii, Słowacji, Ukrainie. Uczestniczka szeregu programów finansowanych ze środków krajowych i międzynarodowych w roli wykładowcy, konsultanta i opiekuna naukowego. Kierownik studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Jej działalność popularyzatorska obejmuje również współpracę z samorządem i jednostkami otoczenia biznesu”. Tak jury uzasadniało jej wybór do grona laureatek.

Dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2001 r. na Wydziale Zarządzania UWM, a stopień doktora habilitowanego w 2014 r. na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Za pracę naukową i organizacyjną była wielokrotnie uhonorowana nagrodami rektora UWM, odznaczona brązowym medalem za długoletnią służbę. W 2016 r. została laureatką 3. miejsca w konkursie na Belfra Roku UWM.

Zwycięski tytuł „Kobiety Sukcesu Warmii i Mazur” otrzymała Ałła Piczewska-Cirut – graficzka komputerowa, właścicielka agencji CirutDesign z Olsztyna. Nagrodę specjalną w tym plebiscycie - „Złota buźkę” dostaje mężczyzna. W tym roku był to Przemysław Borkowski, członek „Kabaretu moralnego niepokoju”, wywodzący się z Dywit. Natomiast nagrodę specjalną za promocję regionu otrzymała, pochodząca z Elbląga, Wanda Kwietniewska, wokalistka zespołu „Wanda i banda”.

Patronat honorowy nad plebiscytem objęli: Maria Koc - wicemarszałek Senatu RP, Gustaw Marek Brzezin - marszałek województwa warmińsko-mazurskiego oraz Piotr Grzymowicz - prezydent Olsztyna.

lek