Festivo! Święto artystów

Najmłodszy uniwersytecki wydział - Wydział Sztuki obchodził mały jubileusz - 5-lecie istnienia. Z okazji swego święta artyści przygotowali miłośnikom sztuki bogaty program artystyczny.

Kulminacyjnym punktem obchodów był uroczysty koncert w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej (9 maja) połączony z wernisażem prac wykładowców Wydziału Sztuki w holu.

- Jesteśmy najmłodszym wydziałem, ale mocnym. Mamy 25 samodzielnych pracowników naukowych na 52 zatrudnionych. Zdobyliśmy uprawnienia do doktoryzowania z dyrygentury. Nasi pedagodzy artyści zdobywają nagrody w kraju i zagranicą, znacząco wzrosła wymiana z ośrodkami zagranicznymi - wylicza prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki. - To wydział, który promuje Uniwersytet. Powoduje, że nasza uczelnia jest znana w mieście i w regionie. Warto podkreślić specyfikę naszego wydziału. Naszym zadaniem jest nie tylko kształcić, ale i edukować artystycznie. Cieszę się, że jest to zauważone - dodaje profesor.

W uroczystym koncercie uczestniczyli wszyscy prorektorzy naszej uczelni oraz dziekani pozostałych wydziałów, dyrektorzy i prezesi instytucji kulturalnych miasta.

- Wydział jest bardzo widoczny, wręcz wszechobecny, to bardzo udane 5 lat. Są tu znakomici artyści, profesorowie. To są nazwiska znane nie tylko w Olsztynie, ale i w całej Polsce - mówił prof. Grzegorz Białuński, prorektor ds. kadr.

Z okazji jubileuszu wydziału, szczególnie zasłużeni nauczyciele akademiccy zostali uhonorowani statuetkami uniwersytetu oraz medalami UWM. Statuetki otrzymali: dr hab. Janusz Połom, prof. UWM; dr Anna Drońska, Leszek Szarzyński, prof. UWM i ad. Jan Połowianiuk. Medale UWM otrzymali: dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, dr Ewa Gładkowska, mgr Ewa Zuba oraz mgr Zbigniew Urbalewicz. Odznakę honorową Zasłużony dla Kultury polskiej otrzymały dr hab. Wioletta Jaskólska oraz dr hab. Renata Zimnicka-Prabucka, a specjalny medal wybity z okazji 15-lecia UWM - dziekan wydziału prof. Benedykt Błoński.

Koncertową galę poprowadził prodziekan Jan Połowianiuk. Wystąpili niemal wszyscy artyści wykładowcy oraz chóry Ars Vocale, Bel Canto, ProForma, Ma non Troppo, Camerata, Chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Koncertowi towarzyszyła wystawa Postawy pracowników Instytutu Sztuk Pięknych. W program obchodów święta wydziału wpisały się także wystawa prac Zygmunta Drońskiego i Zbigniewa Urbalewicza Pamięć w Starej Kotłowni w Kortowie oraz wystawa Obraz malarstwa i fotografii Marzeny Huculak w galerii BWA. W galerii Amfilada w MOK swe prace pokazali studenci Wydziału Sztuki UWM, Uniwersytetu Sztuk Pięknych RUFA w Rzymie oraz akademii sztuk pięknych w Splicie i Zagrzebiu.

mah

Wydział Sztuki został powołany uchwałą nr 68 senatu UWM z 28 listopada 2008 r. Swą działalność rozpoczął z 1 stycznia 2009 r. Współpracuje z niemal wszystkimi instytucjami kulturalnymi Olsztyna. Oprócz galerii w macierzystym budynku przy ul. Szrajbera prowadzi galerię w Rektoracie oraz w odrestaurowanym budynku Starej Kotłowni w Kortowie.

w kategorii