Prof. Faruga patronem ronda w Zebrzydowicach

portrety zasłużonych obywateli
Prof. Andrzej Faruga zmarły przed rokiem prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, były prorektor ART, został patronem ronda w Zebrzydowicach - swojej rodzinnej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim.

Uchwałę o nadaniu ronda imienia prof. Farugi podjęła Rada Gminy Zebrzydowice 28 sierpnia 2019 r. Rondo im. Prof. Andrzeja Farugi znajduje się u zbiegu ul. Słowackiego, Kochanowskiego, Asnyka i Okrężnej. Termin uroczystości jeszcze nie został ustalony.

Ale to nie jedyne honory, które spotkały profesora w tej gminie. Jakie jeszcze honory spotkały prof. Farugę opowiada Henryk Franek, zebrzydowski radny, pomysłodawca nazwy ronda.

- Prof. Andrzej Faruga w gminie Zebrzydowice jest bardzo znany. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach w trudnych latach powojennych. Spotkałem go, gdy odwiedzał rodzinną miejscowość i krewnych w latach 90. ubiegłego wieku, właśnie w Zebrzydowicach. Ilekroć przyjeżdżał do Zebrzydowic czy Cieszyna proponował mi spotkanie przy kawie, z czego chętnie korzystałem i byłem bardzo zaszczycony. Nasze rozmowy toczyły się na tematy związane z naszą ziemią cieszyńską, którą zawsze miło wspominał i twierdził, że on jest stela, czyli, że pochodzi tu stąd. Spotykaliśmy także w Olsztynie, gdyż Profesor był członkiem, a później prezesem Warmińsko Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Profesor Faruga jest Honorowym Obywatelem Gminy Zebrzydowice. Tytuł ten został mu nadany na przełomie wieków przez Radę Gminy Zebrzydowice za kadencji Kazimierza Grygierka mojego poprzednika na stanowisku przewodniczącego rady. Ja jestem radnym gminy 4. kadencję i w latach 2014 - 2018 piastowałem funkcję przewodniczącego Rady Gminy. To właśnie wtedy pomyślałem, żeby nie zapomnieć o profesorze Farudze. Uchwałę o tym, że rondo będzie nosić imię profesora Farugi radni tej kadencji uchwalili jednogłośnie. Jestem także prezesem Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Zebrzydowicach i z mojej inicjatywy i przy wsparciu wójta Andrzeja Kondziółki postanowiłem, że na sali sesyjnej Urzędu Gminy zostaną umieszczone fotografie 3 zasłużonych obywateli naszej gminy, między innymi profesora Andrzeja Farugi. Odsłonięcie ich portretów odbyło się 11 listopada na uroczystej sesji z okazji święta niepodległości. W naszej szkole jest izba pamięci i poprosiłem dyrekcję szkoły, żeby tam także umieściła gablotę poświęconą profesorowi Farudze. Stanie się to nieco później– zapewnia Henryk Franek.

lek, Fot. UG Zebrzydowice

w kategorii