Erasmus+ inwestycją w przyszłość Europy

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie wraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz Erasmus Student Network w Olsztynie i Studenckim Kołem Naukowym Stosunków Międzynarodowych „Inter Gentes" serdecznie zapraszają na debatę z udziałem przedstawiciela MSZ, przedstawicieli władz uczelni wyższych z regionu warmińsko-mazurskiego oraz studentów zagranicznych.

 Celem spotkania jest dyskusja nad kwestią umiędzynarodowienia edukacji, roli programu Erasmus + w perspektywie lokalnej i międzynarodowej oraz rozwój debaty publicznej na temat przyszłości Europy.

Wydarzenie odbędzie się pod honorowym patronatem rektora UWM w Olsztynie. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: rodm@rodm-olsztyn.pl lub telefonicznie 600 943 378.

29 października 2018 r. STARA KOTŁOWNIA

PROGRAM

8:30 – stoisko z materiałami promocyjnymi RODM oraz UWM w Olsztynie / rejestracja uczestników

8:30 – catering (kawa, herbata, ciastka)

CZĘŚĆ I: SALA 102

9:00 – 9:10 - Uroczyste otwarcie debaty oraz przywitanie gości i ekspertów – Koordynator RODM w Olsztynie Małgorzata Czeczora

9:10-9:20 – Wstęp do debaty - dr Szymon Żyliński (moderator debaty)

9:20-9:50 – Pytania do ekspertów i ich wypowiedzi – Prof. Piotr Wawrzyk – Wiceminister Spraw Zagranicznych, przedstawiciel Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, prof. Jerzy Przyborowski Prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, mł. insp. dr Sławomir Zubański - Prorektor ds. studenckich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Bożenna Ulewicz - Radna Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodnicząca Komisji Kultury i Edukacji

9:50-10:00 - Pytania do wszystkich ekspertów (pytania i wypowiedzi z sali)

Tłumaczenie symultaniczne j. polski i j. angielski P. Marzena Staniewska-Tomaszewska

Prezentacja multimedialna nt. Erasmusa wyświetlana w tle na ekranach

10:00-10:15 Przerwa kawowa

CZEŚĆ II: SALA 102

10:15 – 10:25 - Prezentacja sondy ulicznej nt. Erasmusa

10:25 – 10:45 - Pytania do uczestników Erasmusa i ich wypowiedzi – 2 osoby z Polski, 2 osoby z zagranicy

10:45-10:55 - Pytania do uczestników Erasmusa (pytania i wypowiedzi z sali)

10:55-11:10 - Zakończenie i podsumowanie debaty

11:30 – Obiad w restauracji Kortowskiej na przystani

Tłumaczenie symultaniczne j. polski i j. angielski Marzena Staniewska-Tomaszewska

w kategorii