Empatyczne „Ja w relacjach”. Warsztaty na Wydziale Nauk Społecznych

zespól "Empatii"
Na Wydziale Nauk Społecznych UWM ruszają warsztaty dla studentek „Ja w relacjach’. Będą uczyć asertywności i technik dobrej komunikacji. To inicjatywa Akademickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Terapii Empatia z WNS.

Akademicki Ośrodek Pomocy Psychologicznej i Terapii "Empatia" funkcjonuje na Wydziale Nauk Społecznych od czerwca 2017 r. Pomaga studentom i studentkom oraz pracownikom Uniwersytetu w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, stresem. Wspiera osoby mające trudności z relacjami, dotknięte przemocą, a także mające problemy w sferze erotyki i seksualności. W marcu rusza z warsztatami „Ja w relacjach”, skierowanymi do studentek UWM.

Inicjatorkami i organizatorkami warsztatów są dr Joanna Frankowiak i dr Lidia Willan-Horla z Wydziału Nauk Społecznych UWM.

- Głównym celem warsztatów będzie przyjrzenie się sobie, funkcjonowaniu w relacjach. Chcemy przekazać wiedzę z zakresu psychologii, komunikacji interpersonalnej, a także edukacji antyprzemocowej, ale głównie chodzi o wspólne wypracowywanie satysfakcjonujących sposobów zachowania, pozwalających lepiej radzić sobie z życiu. Planujemy 6 spotkań w kameralnej grupie, zapewniającej poczucie bezpieczeństwa, ale i optymalnej z punktu widzenia stworzenia atmosfery otwartości i wzajemnego zrozumienia. Ruszamy 8 marca, co dodatkowo dodaje energii i motywacji – mówi dr Joanna Frankowiak

- Moje doświadczenia wskazują, że bardzo duża grupa młodych ludzi ma problemy w relacjach osobistych, trudności w komunikowaniu się, stawianiu granic. Stąd pomysł, by na dodatkowych zajęciach wyposażać ich w wiedzę, np. z zakresu edukacji antyprzemocowej, dać im wsparcie. Ponadto jest to okazja do zachęcania do osobistych kontaktów, a nie tylko np. poprzez media społecznościowe – wyjaśnia dr Willan-Horla.

Warsztaty będą bazować na procesie grupowym – tzn. na tym, co aktualnie dzieje się w grupie, reagowaniu na potrzeby uczestniczek. Będą dyskusje, praca w parach, wspólne szukać rozwiązań. Trenerki chcą również wykorzystać tzw. karty metaforyczne.

– Są niezwykle pomocne w „otwieraniu się” a nam szczególnie zależy na doświadczaniu i zaangażowaniu – mówi dr Frankowiak.

Organizatorki chcą, aby grupa liczyła nie więcej niż 20 osób. Taka ilość według nich zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do każdej z osób. Na listę wpisało się tyle osób, że powstała lista rezerwowa. Zajęcia będą odbywać się na Wydziale Nauk Społecznych (Żołnierska 14) w sali dostosowanej do prowadzenia warsztatów psychologicznych. Udział w zajęciach jest całkowicie dobrowolny, nieobowiązkowy. Na razie uczestniczyć będą tylko kobiety, ale na stronie internetowej wydziału, pod postem informującym o warsztatach rozgorzała dyskusja na ten temat.

- Padł nawet zarzut o dyskryminację. Nie doszukiwałabym się jej. Zapowiedziałyśmy z dr Willan gotowość do przeprowadzenia podobnych warsztatów dla mężczyzn. Podział uczestników ze względu na płeć ma swe uzasadnienie. Sprzyja pracy wokół relacji – wyjaśnia dr Frankowiak.

Zajęcia poprowadzą dr Joanna Frankowiak i dr Lidia Willan-Horla. Dr Willan-Horla pracuje w Katedrze Pedagogiki Społecznej, specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej oraz metodyce kształcenia dorosłych. Prowadzi przedmioty komunikacja interpersonalna, warsztaty pracy z grupą i interwencja kryzysowa w rodzinie. Jest trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia, z uprawnieniami do prowadzenia warsztatów psychospołecznych i treningu interpersonalnego. Od wielu lat prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego. Obecnie w trakcie uzyskiwania certyfikacji ICF poziom ACC z zakresie coachingu.

Dr Joanna Frankowiak pracuje w Katedrze Pedagogiki Ogólnej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą szeroko pojętej profilaktyki społecznej, w tym głównie różnych przejawów agresji i przemocy. Zajmuje się socjoterapią i wsparciem grupowym dzieci i dorosłych. Reprezentuje UWM w olsztyńskim Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Chętni, którzy nie zdążyli się zapisać, mogą śledzić wydarzenie na profilu: https://www.facebook.com/osrodekempatia/

jf, lwh, mah